Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29.04.2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay, con hiệp thông cùng Giáo Hội ăn mừng và tạ ơn về tấm gương sáng chói là Thánh Catarina thành Siena, đấng bảo trợ của châu Âu. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 28). Nỗi vất vả của con không như các Tông đồ xưa kia, nhưng là của những người đang lạc hướng ngày hôm nay. Hôm nay, con sẽ an ủi những người mình gặp gỡ, hầu như Chúa Giê-su, nỗi vất vả khi đêm về là dành hết trọn vẹn một ngày để chăm sóc cho họ. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE MORNING

Today I join the Church in celebration, giving thanks for the light that is Saint Catherine of Siena, co-patroness of Europe. “Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.” (Mt 11, 28). My fatigues are not always those of the Apostles, but those of someone who is sailing aimlessly. Today I will comfort those I meet, so that my end-of-day tiredness is, like Jesus’, the tiredness of someone who spent the day caring for them. I offer my day for the Pope’s intention for this month, through the intercession of Mary. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Nếu không có những thời khắc lâu để thờ phượng, gặp gỡ Lời Chúa trong kinh nguyện, hay đối thoại chân thành với Chúa, công việc của chúng ta dễ dàng trở thành vô nghĩa; chúng ta mất năng lượng do sự chán ngán và những khó khăn, và nhiệt huyết của chúng ta tắt dần” (ĐTC Phanxicô, Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, §262). Nguyện xin Chúa cho con nghỉ ngơi trong Ngài như một thói quen mỗi ngày của con.

WITH JESUS DURING THE DAY

“Without prolonged moments of adoration, of prayerful encounter with the Word, of sincere dialogue with the Lord, tasks are easily emptied of meaning, we are overwhelmed by fatigue and difficulties, and the ardor is extinguished.” (Pope Francis, Evangelii Gaudium §262) May I find rest in You, Lord, for my routines.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm dần buông, con đặt mình trong sự hiện diện của Chúa và suy ngẫm lại những điều đã xảy ra. Ôi tuyệt diệu thay mọi điều con được nhận lãnh, và cả việc Chúa luôn ở đó! Con dành thời gian để nhận ra những bước chân của Chúa, và cảm tạ vì yêu thương mà Ngài trao ban. Con có đón nhận những hồng ân mà Chúa đã dành cho con hay không? Lệu con có nhận ra cách mà Chúa chăm sóc cho con trong nghỉ ngơi, ăn uống, chăm sóc sức khoẻ và công việc?Và liệu con có giúp đỡ tha nhân để chăm sóc họ không? Lạy Cha, nguyện xin Ngài ban ân sủng để con có một trái tim ân cần và quảng đại để sống cho ngày mai. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day, I place myself in the presence of the Lord, and I look at what has happened. Everything was given to me, and the Lord was present. I take this time to recognize God’s footsteps, and I thank Him for the love He gives. Did I accept the graces He offered me? And did he know how to take care of me, rest, feed me well, take care of my health, and work? Have I helped others to take care of themselves? I prepare for tomorrow, asking for the grace of an attentive and generous heart. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày mới bằng cách chiêm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con khởi đầu ngày mới bằng việc phó …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *