Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 30.04.2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ vì những khoảnh khắc Chúa Giê-su bước đi cùng con, cho dù đôi lúc con chưa nhận ra Ngài. “Thầy đây mà, đừng sợ” (Ga 6, 20). Chúa Cha không rời xa chúng con, Ngài luôn hiện diện trong những điều tốt lành và rốt hết. Hôm nay, nguyện xin giúp con tìm ra cách để giúp đỡ những người gần gũi với con, những người cần đến cử chỉ đơn sơ từ con. Con xin dâng việc làm để theo ý chỉ cầu nguyện của ĐTC Phanxicô trong tháng này, là cho các nhân viên y tế đang xả thân chăm lo sức khoẻ cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt trong những nước nghèo khổ nhất, được các chính phủ và các cộng đồng địa phương nâng đỡ. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks for all the times Jesus walked beside me, even without me seeing Him. “It is I, do not be afraid” (Jn 6:20). The Lord does not depart from us, he is at all times, in the good and the less good. Today, may I find a wayin which I can assist someone close to me who needs a small gesture from me. I offer my actions for the Pope’s intention for this month, so that the commitment of healthcare workers to care for the sick and the elderly, especially in poor countries, is supported by governments and local communities. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Việc nghe giúp ta trình bày lại cách rõ ràng hơn mối liên hệ giữa kiến thức và tình yêu.” (ĐTC Phanxicô, Thông điệp Ánh Sáng Đức Tin, §29). Nguyện xin Chúa giúp con biết dùng sự lắng nghe của mình để làm cầu nối giữa việc biết và yêu thương.

WITH JESUS DURING THE DAY

“Listening helps to clearly identify the nexus between knowledge and love.” (Pope Francis, Lumen Fidei §29) May I make, with my listening, the bridge between knowing and loving.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hồi tâm và cảm tạ Chúa vì một ngày sống lại trôi qua. Con nhìn lại những khoảnh khắc con sống từ bình minh đến hiện tại. Khoảnh khắc nào là quan trọng nhất đối với con, và vì sao? Con hồi tưởng lại những cảm giác cơ thể, cảm xúc và suy nghĩ trong khoảnh khắc đó. Con kết thúc một ngày như thế nào? Con quyết tâm duy trì khoảnh khắc thiêng liêng của ngày hôm nay cho ngày mai. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

I enter into inner silence. I regain calmness. Thank you, Lord, for another day gone by. I go through the moments I lived from dawn until now. What was the most important moment? Why? I bring to the present the bodily sensations, emotions and ideas of that moment. How do I close this day? I make a note of a resolution to maintain today’s holiness for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Con đường của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Cho đi Lạy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *