Giáo xứ Hiển Linh khai giảng lớp Tác Viên Tin Mừng

Vào lúc 18g30 ngày 23.02.2012 tại Giáo xứ Hiển Linh, lớp TÁC VIÊN TIN MỪNG đã được khai giảng và giảng dạy bởi cha sở Tôma Vũ Quang Trung, S.J.

 Được biết, lớp hiện có 24 học viên tham dự ngày đầu tiên và đây là lớp Thần học dành cho các thành viên của Hội đồng Mục vụ, cũng như cho những người đang  phục vụ giáo xứ trong các nhóm. Với mục đích đào tạo những cộng tác viên để phục vụ nhiều hơn nữa trong các họat động tông đồ giáo xứ, việc truyền giáo của Dòng Tên và của Giáo Hội, nên hướng phục vụ tương lai của học viên sau khi được đào tạo, không chỉ trong giáo xứ, các nơi truyền giáo mà còn ra ngòai thế giới.

  Những hình ảnh trong buổi khai giảng lớp.

 

  Cha sở Tôma dâng lời nguyện khai mạc khóa học

Giới thiệu tổng quát chương trình khóa học

  “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.

Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).

 Xin Chúa chúc lành cho lớp học là dự tính và ước mong bao lâu nay của giáo xứ mang lại kết quả tốt đẹp !

Xin Chúa ban Thánh Thần trợ giúp để ánh sáng Tin Mừng thấm đẫm vào khối óc và con tim của từng học viên, giúp họ trở thành ánh sáng và muối men cho con người trong thế giới hôm nay !

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

29.02.2012

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *