Gx. Thiên Thần: Hình Ảnh Thứ Sáu Tuần Thánh

Cộng đoàn giáo xứ Thiên Thần cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh lúc 18h00. Sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, cộng đoàn cùng hiệp thông sự thương khó của Chúa, đi 14 chặng đàng Thánh Giá bên ngoài nhà thờ.

Dưới đây là một số hình ảnh

Bài Thương Khó Chúa Giêsu
Bài Thương Khó Chúa Giêsu

2 3 4

Cha xứ hôn Thánh Giá
Cha xứ hôn Thánh Giá

6 7 8 9

Cộng đoàn đi Chặng Đàng Thánh Giá

10

Chặng đàng Thánh Giá
Chặng đàng Thánh Giá

14 15 16 17 18 19 20

Chương Trình Mừng Chúa Phục Sinh:

Thứ 7: 21h00: Mừng Vọng Chúa Phục Sinh

Chúa Nhật: 6h00: Lễ 1

18h00: Lễ 2 ( Hưởng ơn Toàn xá)

Giáo xứ Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *