Thánh lễ Tiệc ly tại Trung tâm Đắc Lộ

DSC09626

Ngày 17 tháng 04/2014 vào lúc 6 giờ chiều, tại nhà nguyện I-nhã thuộc Trung tâm Đắc Lộ, Dòng Tên, cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, bề trên Cộng đoàn thánh I-nhã đã chủ sự Thánh Lễ Tiệc ly và cử hành nghi thức rửa chân. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí thân tình và sốt sắng với sự hiệp thông của quý cha trong cộng đoàn, quý ân nhân, thân hữu và cộng tác viên của Dòng.

Trong nghi thức rửa chân, ban tổ chức đã không chọn ra 12 người đại diện nhưng quý cha sẽ rửa chân cho bất kỳ ai hiện diện trong Thánh lễ. Dưới đây là một số hình ảnh về Thánh lễ này.

Hình ảnh: Thanh Toại

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *