Gx. Thiên Thần: Thánh Lễ Lãnh Nhận Ơn Toàn Xá Tháng 10.2014

Thánh lễ lãnh ơn toàn xá tháng 10 được cử hành vào lúc 18 giờ Chúa Nhật 19.10.2014, do Cha Vinhsơn Phạm Đình Khoan, SJ chủ tế và cha sở Phêrô đồng tế.

IMG_2926

IMG_2935

IMG_2939  IMG_2949

Thánh lễ hôm nay cũng là thánh lễ Chúa Nhật truyền giáo, cha chủ tế đã chia sẻ bài Tin Mừng theo thánh Mat-thêu 22, 15-21. Ngài mời gọi mỗi ki-tô hữu chu toàn bổn phận đối với quốc gia và đối với nước trời. “Của Xê-da trả về cho Xê-da”. “Của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”. Là công dân nước Trời, trước hết chúng ta phải có nghĩa vụ tìm kiếm, nhận biết, tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa là Đấng yêu thương tạo dựng, cho chúng ta được làm con cái và lãnh nhận bao ơn huệ, đồng thời phải làm cho Nước Thiên Chúa mỗi ngày một rộng mở.

IMG_2955

IMG_2948

Như thánh I-Nhã, tổ phụ dòng Tên, ngài đã tận hiến toàn thể con người, cuộc đời cho “Vinh Danh Chúa hơn”. Chúng ta cũng hãy noi gương ngài luôn cố gắng chu toàn nghĩa vụ thiêng liêng đối với Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và cứu độ và thi hành tốt các bổn phận hằng ngày đối với xã hội, gia đình, đó chính là cách truyền giáo hữu hiệu và thiết thực nhất trong thời đại hôm nay. Như thế, khi chúng ta sống linh đạo Thánh I-Nhã chính là lúc chúng ta đang thực thi sứ mệnh Truyền Giáo.

Gx. Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *