Mến Yêu Hằng Ngày, 07-05

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NGƯỜI TÔI TỚ CỦA CHÚA
Thứ 5, 07-05-2020 (Ga 13,16-20)

Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

SUY NIỆM

Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” (Ga 13,16)

Nếu chúng ta đọc kỹ câu trên, chúng ta có thể nghe thấy Chúa Giêsu nói với chúng ta hai điều: Trước hết, thật là tốt khi ta biết mình là tôi tớ và là sứ giả của Chúa; và thứ hai là chúng ta luôn sống để tôn vinh Thiên Chúa. Đó là những điều hết sức quan trọng để sống đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chúng ta sẽ xem xét hai điều quan trọng này.

Đức Giêsu là Chúa, là Thầy, Ngài cao trọng hơn các môn đệ. Thế mà thứ tự đã bị đảo ngược, Đấng cao trọng hơn lại cúi xuống rửa chân cho các môn đệ mình. Đó là bài học phục vụ, người càng làm lớn thì càng có tinh thần phục vụ cao hơn hết, tự biến mình thành người rốt hết. Quả thật, Đức Giêsu đã sống bài học này một cách trọn vẹn.

Lẽ thường, chẳng có ai có khao khát trở thành “đầy tớ”. Chúng ta không mấy quen thuộc với hình thức chiếm hữu nô lệ ở thời đại này, nhưng đó là thực tế và đã gây ra biết bao đau đớn tột cùng trong suốt lịch sử thế giới ở nhiều nền văn hóa và nhiều thời điểm khác nhau. Điều tồi tệ nhất là cách đối xử tàn bạo, độc ác của người chủ đối với nô lệ. Họ bị đối xử như đồ vật mà ông chủ toàn quyền sở hữu, hoàn toàn trái ngược với giá trị con người họ.

Nhưng hãy tượng tưởng viễn cảnh nơi một người đầy tớ được chủ yêu thương cách hoàn hảo, và ông chủ có trách nhiệm giúp người “đầy tớ” nhận ra sứ mệnh của mình ở đời này. Ông chủ sẽ “yêu cầu” người đầy tớ nắm lấy tình yêu, hạnh phúc, và sẽ không bao giờ xâm phạm quyền con người của anh ta.

Bạn thân mến, đó là cách làm của Thiên Chúa. Đừng bao giờ e ngại hay sợ hãi việc trở thành đầy tớ của Chúa. Dù cho cách nói này có thể gây hiểu lầm nhưng một sự thật không thể chối bỏ rằng trở thành đầy tớ Thiên Chúa là đích đến của chúng ta. Tại sao lại như vậy? Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, hãy ao ước Ngài là ông chủ của mình hơn cả khát khao được làm chủ chính mình. Thiên Chúa sẽ yêu thương chúng ta hơn cả chúng ta đối xử với chính mình. Ngài mời gọi chúng ta luôn hướng về trời cao, nơi sự thiện hảo và hạnh phúc ngự trị, từ đó giúp chúng ta biết khiêm nhường, yêu mến và vâng theo thánh ý Ngài. Hơn nữa, Ngài sẽ ban cho chúng ta phương tiện cần thiết để thực thi lệnh truyền nếu chúng ta để Ngài hoạt động nơi mình, khi chúng ta biết buông mình để cho Thánh Thần hướng dẫn. Trở thành “đầy tớ của Chúa” là một diễm phúc và là cùng đích của cuộc đời chúng ta.

Chúng ta được mời gọi hãy để cho Thiên Chúa chiếm trọn và điều khiển đời mình, đồng thời hãy luôn dâng lời tạ ơn và ca ngợi Thiên Chúa vì những điều Ngài đã làm nơi chúng ta. Sứ mệnh của mỗi Kitô hữu ở đời này là mỗi thời khắc sống đều làm vinh danh Chúa hơn, chúng ta được chung phần vào sứ mạng cứu độ của Ngài, chúng ta được sai đi để thực thi ý muốn của Ngài. Để rồi ngày sau trên Nước Trời, chúng ta cũng được chung phần vào vinh quang đó. Đức Giêsu xuống, xuống thật sâu, thấp hơn cả chúng ta nữa. Ngài lên, lên thập giá, không phải để cao hơn ta, mà để nâng chúng lên, đến tận Cha. Đây là hoa trái của đời sống Kitô hữu, Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng ta hơn cả những gì chúng ta có thể làm cho chính mình.
Hôm nay, mời bạn suy ngẫm về việc để bản thân mình hoàn toàn trở nên người đầy tớ của Chúa và thánh ý Ngài. Hãy để cho Thiên Chúa chiếm trọn trái tim bạn, hãy để mình hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài, lúc ấy một hạnh phúc lớn lao dành cho bạn sẽ bắt đầu.

Lạy Chúa, con xin vâng theo và thực thi ý muốn của Ngài. Để Thánh Ý Ngài được hoàn thành nơi con và chỉ Thánh Ý Ngài mà thôi. Con xin chọn Ngài làm Ông Chủ của đời con và hằng luôn tin tưởng vào tình yêu hoàn hảo Ngài dành cho con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Amen!
_____
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/11-fourth-week-of-easter/

Slaves of Christ
Thursday of the Fourth Week of Easter

When Jesus had washed the disciples’ feet, he said to them: “Amen, amen, I say to you, no slave is greater than his master nor any messenger greater than the one who sent him.”  John 13:16

If we read between the lines we can hear Jesus telling us two things.  First, that it’s good to see ourselves as slaves and messengers of God, and second, that we are to always give the glory to God.  These are important points to live in the spiritual life.  Let’s look at both.

Normally, the idea of being a “slave” is not all that desirable.  We are not as familiar with slavery in our day and age, but it is real and has caused extreme damage throughout the history of our world in many cultures and at many times.  The worst part about slavery is the cruelty with which the slaves are treated.  They are treated as objects and property which is completely contrary to their human dignity.

But imagine the scenario where a person is a slave to one who loves him perfectly and has as his primary mission to help that “slave” realize his true potential and fulfillment in life.  In this case, the master would “command” the slave to embrace love and happiness and would never violate his human dignity.

This is the way it is with God.  We should never fear the idea of being a slave of God.  Though this language may carry baggage from abuses of human dignity of the past, slavery to God should be our goal.  Why?  Because God is the one we should want as our master.  In fact, we should desire God as our master even more than we desire to be our own master.  God will treat us better than we treat ourselves!  He will dictate to us a perfect life of holiness and happiness and we will be humbly submissive to His divine will.  And what’s more, He will give us the necessary means to achieve all that He dictates to us if we let Him.  Being a “slave of God” is a good thing and should be our goal in life.

As we grow in our ability to let God take control of our life, we must also regularly enter into an attitude of thanks and praise of God for all that He does in us.  We must point all the glory to Him for letting us share in His mission and for being sent by Him to fulfill His will.  He is greater in every way, but He also wants us to share in that greatness and glory.  So, the good news is that when we glorify and thank God for all He does in us and for all the dictates of His law and His commands, we will be elevated by God to participate in and share in His glory!  This is one fruit of the Christian life that blesses us beyond what we could ever come up with ourselves. 

Reflect, today, upon letting yourself become a complete slave of God and His will today.  That commitment will start you down a path of tremendous delight.
Lord, I submit myself to Your every command.  May Your will be done in me and only Your will.  I choose You as my Master in all things and trust in Your perfect love for me.  Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu Phút Hồi Tâm: “Từ Tro Bụi Đến Vinh Quang”

Mùa Chay là thời điểm Thiên Chúa dành tặng cho con cái của mình, trao …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *