Mến Yêu Hằng Ngày, 29-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 5, 29-12-2022

(Lc 2,22-35)

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

SUY NIỆM

Hôm nay, thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, chúng ta nhận được lời chứng của tiên tri Simêon. Người đàn ông sùng đạo này được Thiên Chúa hứa rằng ông sẽ được tận mắt nhìn thấy Đấng Cứu Thế. Giờ đây ông được thấy điều mà ông mong mỏi suốt cuộc đời mình. 

Lời ca ngợi của ông thật mạnh mẽ: “Muôn lạy Chúa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi… vì mắt con đã được thấy ơn cứu độ mà Chúa đã dành sẵn ….” Niềm vui ấy lớn đến nỗi khiến ông cảm thấy cuộc đời mình đã trọn vẹn, đã hoàn tất, nên ông sẵn sàng đón nhận cái chết khi đã được ơn tận mắt nhìn thấy Đấng Ki-tô. 

Chúng ta phải học hỏi từ ông Simêon thánh thiện này. Dù chúng ta không phải nhà tiên tri trong Đền thánh 2000 năm trước, nhưng chúng ta được ơn nhìn thấy Đấng Cứu Độ mỗi ngày qua vô số cách thức Người hiện diện. 

Trước những hình dung và mong chờ về một Đấng Cứu Độ của người dân thời ấy, có lẽ sẽ thật khó biết bao để chấp nhận, để tin tưởng rằng một trẻ thơ nghèo hèn như thế lại là Đấng Cứu Độ họ mong chờ bấy lâu. Và cũng thế, việc nhận ra Đấng Cứu Thế trong hình hài trẻ thơ khó khăn với người dân thời ấy thế nào thì cũng khó khăn như vậy với chúng ta ngày nay trong việc nhận ra Thiên Chúa ngự trong tấm bánh bé nhỏ. Ta có lí do để tin rằng tự mình Simeon chẳng thể nào nhận ra hài nhi Giêsu trên tay cha mẹ Người là Đấng Cứu Thế được, nhưng là bởi ơn Chúa qua đức tin. Và cũng thế, ta chẳng thể nào nhận ra sự hiện diện của Chúa được nếu chẳng có ơn Chúa ban trong đức tin.

Hôm nay, bạn hãy chiêm ngắm hình ảnh ông Simêon ẵm Hài Nhi trên tay và nhìn thấy Đấng Cứu Thế bằng xương bằng thịt trong hình hài trẻ thơ. Như ông, bạn cũng hãy tìm cách để nhận ra Đấng Ki-tô và suy nghĩ về biết bao cách thức mà Ngài hiện diện với bạn. Hãy nhớ rằng Ngài luôn ở rất gần bạn và hằng muốn đổ đầy cuộc đời bạn bằng tình yêu, bình an và niềm vui trong sự sống mới của Ngài.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì lời chứng tuyệt vời của tiên tri Simêon. Xin cho con noi theo tấm gương bền bỉ trong đức tin của ông để con biết luôn đợi chờ, luôn tìm kiếm Ngài dưới biết bao hình hài, để trái tim con có thể reo mừng hân hoan trong sự hiện diện thật gần của Ngài. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. Amen.

—–//—–//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/christmas-octave/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …