Tình Giê-su Hữu và Sứ Mạng Trong Giáo Hội : Cha Bề Trên Cả Dòng Tên Aldolfo Nicolas Gặp ĐGH Phan-xi-cô

firethatfireTheo lời mời của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, lúc 17h30, ngày 17-3, tôi (cha Bề Trên Cả Dòng Tên) đến Nhà thánh Mát-ta, nơi các Hồng Y sử dụng suốt thời gian Mật Nghị Bầu Giáo Hoàng. Khi tôi đến đã thấy Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đang đứng ở lối vào; ngài chào đón tôi với cái ôm thân tình mà các Giê-su hữu thường dành cho nhau.

Theo đề nghị của ĐTC, hai chúng tôi đã chụp chung với nhau một vài kiểu ảnh. Tôi xin ngài thứ lỗi vì tôi đã không giữ khuôn phép cần phải có khi tiếp kiến Giáo Hoàng, nhưng liền khi đó ngài nói rằng tôi cứ nói chuyện với ngài như với mọi Giê-su hữu khác, nghĩa là xem ngài là “Anh-em”. Vì thế tôi không phải bận tâm nhiều về cách xưng hô với ngài, là “Đức Thánh Cha” hay là “Đức Giáo Hoàng”. 

Tôi dâng lên ngài tất cả các nguồn lực của Dòng, bởi lẽ trong cương vị mới, ĐTC sẽ cần đến sự tham vấn, suy tư, con người, v.v.. ĐTC bày tỏ lòng cảm kích về điều này. Khi tôi mời ngài đến Curia của Dòng Tên để dùng cơm trưa, ngài nói rằng ngài sẽ thực hiện điều ấy với lòng hoan hỉ. 

Có một sự rất đồng cảm giữa chúng tôi với nhau khi bàn về một vài điều quan trọng; và tôi xác tín rằng chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau rất tốt để phục vụ Giáo Hội nhân danh Tin Mừng.

Cuộc gặp diễn ra trong bầu khí nhẹ nhàng, dí dỏm và thấu hiểu lẫn nhau về những điều trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai.

Tôi rời Nhà thánh Mát-ta với lòng tin tưởng rằng ĐTC sẽ vui lòng đón nhận sự cộng tác của chúng tôi trong vườn nho của Chúa. Cuối cùng, ngài đã giúp tôi mặc áo khoác và tiễn tôi ra đến cửa. Các anh lính Thụy Sỹ đang trực ở đó cũng chào tôi.  Và một lần nữa, một cái ôm Giê-su hữu, một cung cách rất tự nhiên của các Giê-su hữu khi họ đón tiếp và tiễn một người bạn.

 

Augustin Nguyễn Minh Triệu, S.J., chuyển-ngữ và giới thiệu

(Nguồn:  

Servizio Digitale d’Informazione SJ – Ufficio Stampa e Informazione

P. Giuseppe Bellucci SJ

Borgo S. Spirito 4 | 00193 Roma Italia

Tel: +39-06-6986-8289 | [email protected])

****

VISIT WITH THE POPE FRANCIS OF MARCH 17th  2013

Here is the report of Father General.

“At the personal invitation of the Pope Francis I went to the Santa Marta House, that had been used for the Cardinals present at the Conclave at 5:30 p.m. He was at the entrance and received me with the usual Jesuit embrace. We had a few pictures taken, at his request, and at my apologies for not keeping protocol he insisted that I treat him like any other Jesuit at the “Tu” level, so I did not have to worry about addressing him as “Your Holiness,” or “Holy Father” .

I offered him all our Jesuit resources because in his new position he is going to need counsel, thinking, persons, etc. He showed gratitude for this and at the invitation to visit us for lunch at the Curia he said he would oblige.

There was full commonality of feeling on several issues that we discussed and I remained with the conviction that we will work very well together for the service of the Church in the name of the Gospel.

There was calm, humor and mutual understanding about past, present and future. I left  the Casa de Santa Marta convinced that the Pope will gladly count on our collaboration in the vineyard of the Lord. At the end he helped me with my coat and accompanied me to the door. That added a couple of salutes to me from the Swiss Guards there.  A Jesuit embrace, once again, as the natural way to greet and send off a friend.

///.

Kiểm tra tương tự

Quy tụ để phân tán

  Sau thời gian một năm lao tác trên những cánh đồng sứ vụ, các …

Thánh lễ truyền chức linh mục tại Dòng Tên Việt Nam

  Ngày 03/12/2022, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê linh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *