Tag lưu trữ: Cha Bề Trên Cả

December, 2018

 • 9 December

  Bài giảng của Cha Giám Tỉnh trong Thánh Lễ Bế Mạc Thường Huấn Tỉnh Dòng

  Sự Quan Tâm Của Thiên Chúa Đối Với Chúng Ta (Isaia 29, 17-24 & Mát-thêu 9, 27-31) Mùa Vọng là mùa thuận tiện để chiêm ngắm tình yêu và sự săn sóc của Thiên Chúa cho mỗi người. Trong lối nhìn của Giêsu hữu, tình yêu của Thiên Chúa có …

November, 2013

 • 17 November

  Thư Cha Bề trên Cả gửi toàn Dòng về việc kỷ niệm 200 năm Dòng được tái lập

  Quý anh em và bạn hữu quý mến trong Chúa Kitô, Cách đây gần 2 năm, vào ngày 1.1.2012, tôi đã viết thư cho tất cả các Bề trên Thượng cấp để đề nghị các ngài bắt đầu chuẩn bị cho việc kỷ niệm 200 năm Dòng được tái lập …

September, 2013

 • 6 September

  Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Tên nói: Hành động quân sự chống Syria sẽ là “một sự lạm quyền”

  Trả lời phỏng vấn của phóng viên John Pontifex của hãng tin Independent Catholic đăng ngày 4.9.2013, cha Adolfo Nicolas, S.J., Bề trên Tổng quyền Dòng Tên cho rằng hành động quân sự ở Syria sẽ là một sự lạm dụng quyền lực. Dưới đây là nguyên văn bài phỏng …

June, 2013

 • 30 June

  Video: Cha Bề Trên Cả Dòng Tên trở thành tân Chủ tịch Hiệp hội Bề Trên Tổng Quyền quốc tế

  Video của Rome Reports Phụ đề Việt ngữ: Chỉnh Trần, SJ Cha Adolfo Nicolas, Bề trên Tổng quyền Dòng Tên, đã được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các Bề trên Tổng quyền Dòng tu Nam (Union Internationale des Supérieurs Généraux, UISG). Hiệp hội này gồm …

March, 2013

 • 20 March

  Tình Giê-su Hữu và Sứ Mạng Trong Giáo Hội : Cha Bề Trên Cả Dòng Tên Aldolfo Nicolas Gặp ĐGH Phan-xi-cô

  Theo lời mời của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, lúc 17h30, ngày 17-3, tôi (cha Bề Trên Cả Dòng Tên) đến Nhà thánh Mát-ta, nơi các Hồng Y sử dụng suốt thời gian Mật Nghị Bầu Giáo Hoàng. Khi tôi đến đã thấy Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đang đứng ở lối …