Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Nhận biết

Chúa Giêsu Mở đầu ngày mới, con đón nhận Lời Phúc Âm được cất lên hôm nay. Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu cho đám đông người Do Thái tìm đến ông để xin hoán cải. Ông nói: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” (Ga 1,26) Thánh Gioan Tẩy Giả đã dồn mọi sự chú ý về Chúa Giêsu, ngài đã nêu bật sứ mạng của Hội Thánh là hướng về Chúa Giêsu Kitô. Trong Chúa, con người được tạo thành, và Chúa đã đến để giúp con người sống trọn vẹn nhân tính của họ. Hôm nay, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã mang lại công lý, tình yêu và hòa bình là tặng phẩm của Thiên Chúa mà nhân loại khát khao có được. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Knowing

Jesus As you open this day, welcome the Gospel read today in Church. Jesus was presented by John the Baptist to the multitude of Hebrews who came to him to be converted. He said to them: “I baptize with water, but among you stands one you do not know” (Jn 1:26). John draws attention to Jesus; he highlights the mission of the Church, which is to point to Jesus Christ. In him we have been created, and he has come to live out our humanity to the fullest. Today, the Son and the Spirit bring about the justice, love and peace to which God gives and humainy aspires to attain. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Món quà đặc sủng “Từ ban đầu, Thiên Chúa đã đổ tràn đầy trên Hội Thánh với các ơn của Thần Khí, và như thế khiến cho Giáo Hội luôn sống động và phong phú. Đó là các đặc sủng. Đặc sủng là gì? Đó là một món quà, một đức tính cá nhân, một bẩm tính. Đặc sủng là một ơn thánh, một ơn do Thiên Chúa Cha rộng ban, qua hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ơn này được ban cho ai đó không phải vì họ giỏi hơn những người khác hay xứng đáng hơn, nhưng là một món qùa Thiên Chúa ban nhưng không để họ có thể dùng mà phục vụ toàn cộng đoàn cách nhưng không và yêu thương vì thiện ích của tất cả mọi người.” (ĐTC Phanxicô) Con nhận biết các đặc sủng của mình và dùng chúng để phục vụ cộng đoàn.

WITH JESUS DURING THE DAY

Charisms “From the beginning, the Lord has filled the Church with his gifts, making her ever more alive and fruitful through the gifts of the Holy Spirit. These are charisms. What is a charism? It is a talent, a natural ability, a predisposition. It is a grace, a gift given by God the Father, through the action of the Holy Spirit, not because you are better than others or because you have deserved it, but so that with the same gratuity and the same love you can put it at the service of the whole community, for the good of all.” Pope Francis. Recognize your gifts and put them at the service of your community.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Phản tỉnh

Chiều tối nay, con hướng lòng về Chúa. Con tạ ơn Chúa vì mọi sự thật tốt đẹp, êm ái và phù hợp trong kế hoạch yêu thương của Ngài: Liệu con đã biết cách sống với anh chị em trong cộng đoàn mình? Mọi người đều là anh em, chị em của nhau, trong sự đa dạng mà có lúc thú vị, có lúc gây bối rối: con đã biết cách giúp đỡ tha nhân? Liệu con có biết cách nên kiên nhẫn hơn? Con có động viên ai đó chưa? Con xin Chúa tha thứ vì những lúc con từ chối dấn thân và tin tưởng nơi kế hoạch của Ngài. Con có sẵn sàng hòa giải với một ai đó? Xin Chúa ban cho con lòng mến dạt dào và ân sủng vô biên. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Reflection

In the evening of this day, turn to the Lord. Thank Him for all that has been beautiful, kind and in conformity with His loving plan: Have you known how to live in community with others? All human beings are brothers and sisters, in our diversity, sometimes delightful, sometimes disconcerting: have you known how to help? Have you known how to be patient? To give a word of encouragement? Ask the Lord for forgiveness for the times you have refused to move forward and trust in His plan. Are you able to reconcile with anyone? Ask God to give you his endless love and grace. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …