Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-10-2023

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tình yêu tuyệt hảo

Thiên Chúa ban cho con một ngày mới để yêu thương.  Con xin dâng cuộc đời kết hợp cùng lao công của con với lễ hiến tế của Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha. “Tình yêu tuyệt hảo có sức mạnh khiến cho chúng ta quên đi hạnh phúc của chính mình để làm hài lòng những người chúng ta yêu thương” (Thánh Têrêsa Hài Đồng). Tính hiệp hành là hy sinh chính mình cho người khác. Đã bao nhiêu lần con làm thinh trước nhu cầu của anh chị em con? Đã bao nhiêu lần con để mình bị cuốn theomọi thứ, bỏ lại Chúa phía sau? Lạy Chúa Giêsu, xin cho con ngừng tập trung vào bản thân để hướng lòng mình đến Chúa và hướng tâm đến anh chị em chung quanh. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Perfect Love

The Lord gives you a new day to love. Offer your life and unite your labors to the offering of Christ to the Father. Perfect love has this strength: that we forget our own contentment in order to please those we love (St. Teresa of Jesus). Synodality is to give myself to others. How many times do I become deaf to the needs of my brothers and sisters? How many times do I let myself be carried away by things, leaving You for later? Jesus, may I stop looking at myself so that I can be attentive to You and to my brothers and sisters. Our Father 
 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chàng Rể

“‘Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.’ Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.” (Mt 22,1-14). Con thường bắt gặp ở những người sống bên lề những mẫu gương về lòng thương xót, nhân hậu, dịu dàng, xả thân và tôn trọng mà có lẽ con không hành động theo được. Hôm nay Chúa mời gọi con tham dự tiệc Thánh Thể. Con được mặc lấy sự sống ân sủng. Con nhắm mắt lại và cầu xin từ sâu thẳm trái tim mình ân sủng để giữ cho tâm hồn mình luôn trong sạch và luôn đến với Bí tích Hòa giải bất cứ khi nào con cần.

WITH JESUS DURING THE DAY

The Bridegroom

“‘The wedding is ready, but the guests did not deserve it. Go now to the crossroads, and as many as you find, invite them to the wedding.’ And the servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good” (Mt 22:1-14). We often find in those living on the margins, examples of mercy, kindness, gentleness, detachment and respect that perhaps I do not live. God invites you to the Eucharistic banquet. We must go clothed with the life of grace. Close your eyes, and ask from the depths of your heart for the grace to keep your soul always clean and to always go to the sacrament of confession whenever you need it. 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con lắng đọng tâm hồn để đón nhận sự hiện diện của Chúa. Con biết ơn những cuộc gặp gỡ hôm nay và cố gắng tìm ra bài học trong mỗi cuộc gặp gỡ đó. Con có tích cực lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong ngày không? Con có để mình bị lôi cuốn bởi những tiếng nói khác dẫn con vào đường lối đối nghịch với Chúa không? Ngày mai, con tự hứa với bản thân mình, cùng với sự giúp đỡ của Mẹ Maria, có một thái độ tích cực lắng nghe Chúa Thánh Thần và tiếng nói của anh chị em con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Vào cuối ngày, con lắng đọng tâm hồn để đón nhận sự hiện diện của Chúa. Con biết ơn những cuộc gặp gỡ hôm nay và cố gắng tìm ra bài học trong mỗi cuộc gặp gỡ đó. Con có tích cực lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong ngày không? Con có để mình bị lôi cuốn bởi những tiếng nói khác dẫn con vào đường lối đối nghịch với Chúa không? Ngày mai, con tự hứa với bản thân mình, cùng với sự giúp đỡ của Mẹ Maria, có một thái độ tích cực lắng nghe Chúa Thánh Thần và tiếng nói của anh chị em con. Kính mừng Maria…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …