Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-06-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/06/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Hãy yêu thương nhau

“Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Mt 5,43-48). Chúa Giêsu dạy con yêu thương không chỉ những người yêu thương con, mà cả những người mà con khó yêu hơn, chẳng hạn như kẻ thù. Con dành một phút im lặng để đón nhận lời này. Giáo huấn này vô cùng quan trọng khi con xem xét tình trạng của những người di cư, những người thường phải đối mặt với sự từ chối và thù địch ở những nơi mà họ đang tìm nơi ẩn náu và hy vọng. Chúa Giêsu thách thức con mở rộng vòng tròn thương xót và hành động với tình yêu vượt qua mọi biên giới và thành kiến. Khi làm như vậy, con tiến gần hơn đến lý tưởng về Vương quốc của Thiên Chúa, nơi tất cả mọi người đều được chào đón và yêu thương.

Con dâng ngày của mình và lời cầu nguyện, hiệp cùng với toàn bộ Mạng lưới Cầu nguyện.

WITH JESUS IN THE MORNING

Love one another

“Love one another, as I have loved you.” Jesus instructs us to love not only those who love us, but also those who may be more difficult for us to love, such as our enemies. Take a moment of silence to receive this word.

This teaching is profoundly important when we consider the situation of migrants, who often face rejection and hostility in places seeking refuge and hope. Jesus challenges us to expand our circle of compassion and to act with a love that transcends borders and prejudice. In doing so, we move closer to the ideal of God’s Kingdom where all are welcome and loved.

We offer our day by praying the prayer of offering together with the entire Prayer Network.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Tình yêu đối với kẻ thù

Con nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa. ĐGH Phanxicô nói rằng “Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta yêu thương kẻ thù của chúng ta. Làm thế nào điều này có thể được thực hiện? Chúa Giêsu nói với chúng ta: hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho kẻ thù của bạn. Cầu nguyện làm nên những phép lạ; và điều này đúng không chỉ khi chúng ta có kẻ thù; mà còn khi chúng ta cảm nhận được một số ác cảm, ‘một chút thù hằn’”.

Tình yêu Kitô giáo hoàn toàn bao trùm và vị tha. Chúa Giêsu thách thức con dâng lòng nhân từ và sự tha thứ ngay cả khi khó khăn, như một chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa vượt qua mọi rào cản.

Con hiệp cùng ý cầu nguyện hàng tháng để những người di cư được tiếp nhận và nuôi dưỡng trong môi trường mới của họ.

WITH JESUS DURING THE DAY

Love for the enemy

Pause in the presence of God. Pope Francis tells us that “Jesus asks us to love our enemies. How can this be done? Jesus tells us: pray, pray for your enemies. Prayer works miracles; and this is true not only when we have enemies; but also when we perceive some antipathy, “some little enmity”.

Christian love is radically inclusive and selfless. Jesus challenges us to offer kindness and forgiveness even when it is difficult, as a witness to God’s love that overcomes all barriers.

Pray the monthly prayer for migrants to be accepted and nurtured in their new environments.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tình yêu vô điều kiện

Khi ngày hôm nay kết thúc, con cầu xin ân sủng để yêu như Chúa yêu. Hôm nay con đã sống một tình yêu vô điều kiện như thế nào, đặc biệt là đối với những người mà con thấy khó để yêu? Ước gì cuộc sống của con là sự phản ánh trung thực tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa , tình yêu tìm kiếm sự thiện không giới hạn và không điều kiện. Xin dạy chúng con trở thành khí cụ của hòa bình và tình yêu của Ngài trong thế giới này, yêu thương người khác như chính Chúa đã yêu thương con.

Con cảm tạ Chúa cho ngày hôm nay và dâng những giờ phút nghỉ ngơi của con bằng Kinh Lạy Cha.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Unconditional Love

As this day comes to a close, we ask for the grace to love as God does. How have you practiced unconditional love today, especially toward those you find difficult to love?

May our life be a faithful reflection of your perfect love, which seeks the good without limits and without conditions. Teach us to be instruments of your peace and love in this world, loving others as you have loved us.

We give thanks for this day and offer our rest by praying an Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …