Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Dâng hiến đời mình
Con biết ơn vì một ngày mới được hiến dâng mình để phụng sự Chúa. “Việc dâng mình cho sứ vụ của Đức Ki-tô, mỗi sáng, là con đang nhận lãnh món quà nhưng không của Tình Yêu Thiên Chúa với lòng biết ơn; là đáp lại tình yêu ấy với đời sống của con để phục vụ Nước Trời, dù cho con có hay thay đổi, giới hạn và mong manh. Bằng việc dâng mình, con bước vào sự hiện diện của Thánh Thể, như một hiến lễ toàn thiêu để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, trong sứ vụ của Giáo Hội toàn cầu.” (Bước 7, Đường Con Tim). Trong sứ mạng của mình, Mạng lưới cầu nguyện của ĐGH mở ra với lời kêu gọi hướng tới sự hiệp hành. Làm thế nào để con sống tình hiệp thông vào mạng lưới cầu nguyện của ĐGH trên toàn cầu ? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Offer my life
Be grateful for a new day. “To offer myself for the service of Christ, every morning, is to welcome full of gratitude the free gift of God’s love. It is to respond to this love with my life at the service of the Kingdom, and this in spite of my inconsistencies, limits and frailties. By this offering, I enter into a Eucharistic existence, a life given to the service of the Lord and of others, to the service of the Church in the world.” (Step 7, The Way of the Heart) The Pope’s Worldwide Prayer Network, in its mission, is open to the call to synodality. How do I live my participation in the Pope’s Worldwide Prayer Network? Our Father. 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Yêu thương và phục vụ 
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22, 34-40). Tình yêu là trung tâm cho tính hiệp hành của Giáo hội. Giáo hội tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa duy nhất. Con phải lắng nghe Lời Chúa và đáp ứng nhu cầu của tất cả anh chị em mình. Con phải làm như thế nào để yêu thương và phục vụ? 

WITH JESUS DURING THE DAY

To love and serve
“‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your being.’ This commandment is the first and foremost. The second is similar to it: ‘You shall love your neighbor as yourself.'” (Mt 22:34-40) Love is the center of the synodality of the Church. A Church that proclaims God as the only Lord. We must listen to the Word of God and attend to the needs of all our brothers and sisters. How are we doing in love and service?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại trong giây lát để nhìn lại hồng ân con đã nhận được ngày hôm nay. Con nhớ lại những cảm giác sợ hãi, ngờ vực, giận dữ đã bao trùm trái tim con trong ngày sống. Con xem liệu rằng chúng có thống trị mình không? Chúng đánh thức thái độ nào trong con? Chúng để lại trong con thông điệp gì? Trong ngày mừng kính Thánh Narcissus thành Giêrusalem, vị thánh của đức tin và lòng kiên nhẫn, xin ngài cầu bầu cho con trước Chúa để những nỗi sợ hãi và giận dữ này biến mất. Con hiến dâng đời sống và cầu xin ơn trợ giúp để chào đón ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a deep breath and close your eyes for a moment. Look back on the day and acknowledge that special grace received. Search your heart for those feelings of fear, distrust and anger that enveloped you today. Discover if they came to dominate you, what attitudes did they awaken in you? What messages did they leave you? St. Narcissus of Jerusalem, on your feast day, we ask your intercession before God so that these fears and anger disappear, you who are a patient, saint of faith. Offer what you have lived and ask for help to embrace tomorrow. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …