Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

           HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT PHỤC SINH

 Mt 28,1-10

1 Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ.2 Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên;3 diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết.4Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi.5 Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh.6 Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm,7 rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay.”8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.

9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em! ” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”

 1. Đọc Mt 28,1. Hai bà Maria đi viếng mộ vào lúc nào? Đọc thêm Mc 16,1 và Lc 24,1.
 2. Hai bà Maria này là hai bà nào? Đọc Mt 27,55-56.61.
 3. Theo Mc 16,1 và Lc 24,1 hai bà ra mộ để làm gì? Còn theo Mt 28,1 hai bà ra mộ để làm gì? Tại sao hai bà lại không xức dầu ướp xác Thầy? Đọc Mt 27,66.
 4. Đọc Mt 28,2. Đây là lần động đất thứ mấy trong Phúc âm Mát-thêu? Đọc Mt 8,24; 27,51.54.
 5. Bạn nghĩ gì về hình ảnh vị thiên sứ của Chúa được mô tả trong Mt 28,2-3. Đọc thêm Mt 17,2.
 6. Đọc Mt 28,5-6. Các bà ra mộ để tìm ai? Thiên sứ mời các bà làm gì để họ tin Đức Giêsu đã được nâng dậy?
 7. Đọc Mt 28,7-8. Bạn nghĩ gì về việc thiên sứ giao cho các bà sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh cho các môn đệ khác? Đọc thêm Mt 28,10.
 8. Đức Giêsu phục sinh hẹn gặp các môn đệ ở đâu? Đọc Mt 26,32; 28,7.10.16-20.
 9. Các bà bái lạy Đức Giêsu ở Mt 28,9. Có khi nào Đức Giêsu được bái lạy trong Phúc âm Mát-thêu không? Đọc Mt 2,2.8.11; 8,2; 9,18; 14,33; 15,25.
 10. Đọc Mt 28,10. Đức Giêsu phục sinh gọi các môn đệ là anh em của mình. Bạn nghĩ gì về chuyện đó? Đọc 1 Cr 15,6 và Ga 20,17.
 11. Đọc bài Phúc âm này, dựa vào đâu để biết Đức Giêsu đã thật sự phục sinh?

Kiểm tra tương tự

Điều kiện để được sai đi rao giảng Tin Mừng theo thánh Mác-cô

Trong chu kỳ phụng vụ năm B này, chúng ta đã đọc Tin Mừng theo …

Con Thiên Chúa hằng sống tự hóa ra không

Chuyến đi khứ hồi từ lòng Cha trên Trời (Ga 1,1-18) qua lòng Mẹ dưới …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *