Mến Yêu Hằng Ngày, 12-10-2021

🍀☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀

Thứ 2, 12-10-2021

(Lc 11, 37-41)

Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. 

🍀SUY NIỆM🍀

Đức Giê-su đã nhiều lần chê trách thói giả hình, chú trọng hình thức bên ngoài mà bỏ bê việc canh tân tâm hồn của nhóm Pha-ri-sêu. Dường như nhóm người Pha-ri-sêu cứ tiếp nối nhau đi vào vết xe đổ này. Lòng tự cao đã khiến họ luôn bị ám ảnh, lạc lối trong hư vinh, coi trọng hình thức. Nhưng bề ngoài đạo mạo ấy chỉ là tấm mặt nạ che dấu những hành vi cướp bóc và gian tà của họ. Vì thế, Đức Giê-su đã gọi họ là “Đồ ngốc”.

Lời nói của Đức Giê-su tưởng chừng như đầy khiêu khích và mỉa mai nhưng thực ra lại ẩn chứa tình yêu thương của Ngài. Chúa Giê-su ước mong nhóm Pha-ri-sêu có thể nhìn thấy được điều gì là đúng đắn để thanh tẩy tâm hồn khỏi tội lỗi biết bao. Với trường hợp của nhóm Pha-ri-sêu, họ cần một ai đó cảnh tỉnh cách trực tiếp và mạnh mẽ về tội lỗi của họ. Và chính Chúa Giê-su đã dùng những lời nói nặng nề như cách duy nhất hòng ban cho họ cơ hội để phản tỉnh và sám hối.

Nhóm Pha-ri-sêu có thể chính là hình ảnh của tất cả chúng ta ngày nay. Có thể chúng ta cũng đang phải đấu tranh giữa việc quan tâm đến diện mạo của mình trước công chúng hay nên chăm chút cho cho đời sống thiêng thiêng. Vậy điều nào quan trọng hơn? Là một người Ki-tô hữu hẳn ai cũng biết đáp án “chuẩn” cho câu hỏi này. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là đáp án chuẩn kia, nhưng là câu trả lời chân thực của mỗi người chúng ta, thể hiện qua những gì ta “làm” chứ không phải những gì ta “biết”. Thiên Chúa thông tỏ mọi ý muốn và mọi điều ẩn sâu trong lương tâm chúng ta từ những động lực, ưu điểm, khuyết điểm, những ham muốn và mọi điều chúng ta che đậy trước mắt người khác. Và vì thế, chúng ta được mời gọi nhìn vào những gì Chúa nhìn và đồng thời nhìn vào tâm hồn của ta trong ánh sáng của sự thật. 

Bạn có bao giờ nhìn vào tâm hồn của mình, tự vấn lương tâm của mình mỗi ngày không? Bạn nên tự vấn lương tâm của mình với cái nhìn thấu suốt như Thiên Chúa đã làm thông qua lời cầu nguyện và thái độ chân thành. Có lẽ những người Pha-ri-sêu đã thường xuyên tự đánh lừa bản thân trong suy nghĩ của họ. Và nếu bạn cũng giống họ, bạn cũng cần được nghe những lời nói nặng nề của Đức Giê-su để được thức tỉnh.

Phản tỉnh: Đừng sợ nhìn vào lương tâm trong ánh sáng sự thật, đừng sợ nhìn vào cuộc đời mà Thiên Chúa đã định ra cho bạn. Đây chính là bước đầu tiên và quan trọng nhất để bạn đi trên con đường nên thánh. Tuy đây không phải cách duy nhất để thanh tẩy tâm hồn, nhưng là cần thiết để thúc đẩy cuộc đời ta nên rực rỡ trong ánh sáng hồng ân của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con muốn nên thánh thiện và mong được thanh tẩy cách tinh tuyền. Xin giúp con thấy được tâm hồn con như những gì Ngài đã thấu. Và xin tuôn đổ hồng ân xuống trên con, để con được tẩy rửa theo cách Ngài muốn. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa.

—-//—-//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: 

https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-eighth-week-in-ordinary-time/

The Lord said to him, “Oh you Pharisees! Although you cleanse the outside of the cup and the dish, inside you are filled with plunder and evil. You fools!”  Luke 11:39-40a

Jesus was continually critical of the Pharisees for being caught up with their external appearance and ignoring the sacredness of their souls.  It appears that Pharisee after Pharisee fell into this same trap.  Their pride led them to become obsessed with their external appearance of righteousness.  Sadly, their external appearance was only a mask over the “plunder and evil” that consumed them from within.  For that reason Jesus calls them “fools.”

This head on challenge from our Lord was clearly an act of love in that He deeply desired that they looked at that which was within so as to cleanse their hearts and souls of all evil.  It appears that, in the case of the Pharisees, they needed to be called out directly for their evil.  This was the only way they would have a chance of repenting.

The same can be true for all of us at times.  Each one of us can struggle with being far more concerned about our public image than about the sanctity of our souls.  But what is more important?  What’s important is that which God sees within.  God sees our intentions and all that is deep within our consciences.  He sees our motivations, our virtues, our sins, our attachments, and everything hidden from the eyes of others.  We, too, are invited to see that which Jesus sees.  We are invited to look at our souls in the light of truth.  

Do you see your soul?  Do you examine your conscience each and every day?  You should examine your conscience by looking within and seeing what God sees through times of prayer and honest introspection.  Perhaps the Pharisees regularly fooled themselves into thinking all was well in their souls.  If you do the same at times, you also may need to learn from the strong words of Jesus.

Reflect, today, upon your soul.  Do not be afraid to look at it in the light of truth and to see your life as God sees it.  This is the first and most important step in becoming truly holy.  And it’s not only the way to cleanse our souls, it’s also the necessary step in allowing our external life to shine brightly with the light of God’s grace.

“Lord, I want to become holy.  I want to be cleansed through and through.  Help me to see my soul as You see it and to allow Your grace and mercy to cleanse me in the ways that I need to be cleansed.  Jesus, I trust in You”.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tránh xa tội …

Chúa Giêsu trong vòng dư luận

Đức Giêsu trong vòng dư luận. Ảnh: Pinterest.com Suy niệm Tin Mừng tuần vừa qua …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *