Trang Nhà / Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

Tháng Một, 2022

 • 24 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 25-01-2022⏰ 🌷(Mc 16, 15-18)🌷 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị …

 • 23 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 24-01-2022⏰ 🌷(Mc 3, 22-30)🌷 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm …

 • 23 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-01-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 24/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với niềm vui vinh hiển của Đức Maria trên nước Thiên Đàng. Mẹ là Nữ Vương của sự phục vụ. Mẹ không chỉ phục vụ Chúa Giêsu, mà còn cả các …

 • 22 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, khởi đầu ngày mới hôm nay, con đặt trước tôn nhan Cha những dự định mà con đã bắt đầu vào năm mới này. “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” (Lc …

 • 21 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-01-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 22/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa, con bắt đầu ngày mới bằng việc đón nhận Lời Ngài. Con chuẩn bị cho việc cầu nguyện. “Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất …

 • 20 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-1-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con đón nhận ngày hôm nay với lòng biết ơn như việc Chúa Giê-su chọn gọi con. “Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người.” …

 • 20 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 21-01-2022⏰ 🌷(Mc 3,13-19)🌷 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ …

 • 19 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-01-2022

    ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 20-01-2022⏰ 🌷(Mc 3, 7-12)🌷 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan …

 • 19 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-01-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 20/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, trong giây phút thinh lặng này, con dọn mình cho một ngày mới đến. Con hít thở, cảm tạ, cầu nguyện và sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa: “Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh …

 • 18 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-01-2022

      TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/01/2022   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón nhận ngày mới với lòng biết ơn và để cho mình thao thức về câu hỏi của Chúa Giê-su: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết …

 • 18 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 07-01-2022⏰ 🌷(Lc 5,12-16)🌷 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay …

 • 17 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-01-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 18/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa, con mở lòng mình ra để đón chào ngày mới Cha ban tặng. Cha mời gọi con bước theo Người trên hành trình vốn không theo những lẽ thông thường, miễn sao là mưu ích …

 • 17 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 18-01-2022⏰ 🌷(Mc 2, 23-28)🌷 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu …

 • 15 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-01-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Mở mắt ra trước ngày mới, con tạ ơn Chúa mà không lo lắng gì cho hôm nay. Nếu nhận ra có một khó khăn trong ngày sẽ đến, thì con vẫn không sợ hãi, vì …

 • 14 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con hít thở thật sâu và dâng lời cảm tạ, cùng mở lòng để cầu nguyện. Hôm nay, Chúa Giêsu đã đi bước trước; Ngài mở đường để con bước theo chân Ngài. Chúa mời gọi con …

 • 14 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ ⏰Thứ 7, 15-01-2022⏰ 🌷(Mc 2,13-17)🌷 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh …

 • 12 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 13/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa, con đón nhận ngày mới này như một món quà mà Chúa tặng ban. Con xin đến gần Chúa, dâng lên những điều con ghét bỏ, và thân thưa cùng Chúa rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có …

 • 12 Tháng Một

  Mến yêu hằng ngày, 13.1.2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 13-01-2022⏰ 🌷(Mc 1,40-45)🌷 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập …

 • 11 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-01-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con thức dậy vào ngày mới này. Con thấy biết ơn và ngạc nhiên trước Tình Yêu Thiên Chúa, điều đã mời gọi con vào sứ mạng tình thương của Người. Con khám phá ra Trái …

 • 11 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 12-01-2022⏰ 🌷(Mc 1,29-39)🌷 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ …

 • 10 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 11-01-2022⏰ 🌷(Mc 1,21b-28)🌷 Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, …

 • 10 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-01-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 11/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha vì ngày mới này và con chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe điều Cha muốn nói với con: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. …

 • 8 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-01-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 09/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong dịp lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa, con đón ngày mới với tâm tình biết ơn. Con cảm tạ Cha vì phép rửa mình được lãnh nhận, cũng như vì hồng ân đức tin. Con mở …

 • 7 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-01-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn, kết hiệp với Thánh Tâm Chúa Giê-su để cùng làm việc với Người trong sứ vụ của lòng thương xót. “Đức Giê-su thấy một đám người rất …

 • 7 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 08-01-2022⏰ 🌷(Ga 3,22-30)🌷 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có …

 • 5 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-01-2021

  ⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ ⏰Thứ 5, 06-01-2022⏰ 🌷(Lc 4,14-22a)🌷 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, …

 • 4 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-01-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 05/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét…’Cứ đến mà xem’” (Ga 1,45-46). Mỗi khi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, …

 • 4 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-01-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 05-01-2022⏰ 🌷(Mc 6,45-52)🌷 Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở …

 • 3 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-01-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 04-01-2022⏰ 🌷(Mc 6,34-44)🌷 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ …

 • 3 Tháng Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-01-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 04/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì một ngày mới, và con mở lòng mình để gặp gỡ Cha trong Thánh Kinh: “Họ đáp: ‘Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?’ Người bảo họ: “Đến mà …

Tháng Mười Hai, 2021

 • 30 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 31-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 31-12-2021⏰ 🌷(Ga 1,1-18)🌷  Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, …

 • 30 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-12-2021

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 31/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con xin dâng lên Cha ngày mới này cùng tất cả những ánh sáng và bóng tối trong con. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm” (Ga 1,1-18). Người đã gánh lấy mọi thứ, đặc biệt …

 • 29 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con mở lòng mình chào ngày mới với lòng biết ơn. Tin Mừng hôm nay chia sẻ về nữ ngôn sứ An-na không thể giữ kín niềm vui của bà được: “bà nói về Hài Nhi cho …

 • 29 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 30-12-2021⏰ 🌷(Lc 2,36-40)🌷 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi …

 • 28 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-12-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 29/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong buổi sớm mai này, con phó dâng chính mình để Thần Khí dẫn lối. Cũng nhờ vậy, ông Si-mê-ôn đã thấy ánh sáng mà ông hằng mong đợi và hân hoan lan truyền ánh sáng ấy. “Muôn …

 • 28 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 29-12-2021⏰ 🌷(Lc 2,22-35)🌷 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi …

 • 26 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 27/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đánh thức tâm hồn mình trong buổi bình minh này với lời tạ ơn vì đức tin mà con đã được lãnh nhận từ các Tông đồ. Người môn đệ yêu dấu khi nhìn thấy ngôi …

 • 25 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-12-2021

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong ngày lễ Thánh Gia hôm nay, con đón nhận Lời Chúa với lòng biết ơn chân thành. “Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.” (Lc 2,22-40). …

 • 24 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 25-12-2021⏰ 🌷(Lc 2,1-14)🌷 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên …

 • 24 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-12-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 25/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 “Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta.” (Is 9,5). Trong buổi sáng của ngày Giáng Sinh hôm nay, con cầu nguyện với bài giảng của ĐGH …

 • 22 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-12-2021

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu một ngày với tâm can của trái tim, một trái tim sẵn sàng đón nhận lòng từ bi của Chúa, Đấng đến để cứu giúp những người đang gặp khó khăn. “Tới ngày mãn nguyệt khai …

 • 22 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 23-11-2021⏰ 🌷(Lc 21,5-11)🌷 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn …

 • 21 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-12-2021

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 22/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Một ngày sống lại bắt đầu, con cảm tạ Cha vì một cơ hội mới để được làm chứng cho niềm vui của Phúc Âm. “Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” …

 • 21 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-12-2021

  \ ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 22-12-2021⏰ 🌻 (Lc 1,46-56)🌻 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết …

 • 20 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới cùng với Mẹ Maria, và sẵn sàng ra đi cùng Mẹ gặp gỡ tha nhân để mang Chúa Giê-su đến với thế giới. “Bà Maria lên đường vội vã… vào một thành …

 • 20 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 21-12-2021⏰ 🌷(Lc 1,39-45)🌷 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, …

 • 19 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-12-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 20/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ngày Chúa Giáng Sinh đang gần kề. Hôm nay, con đón nhận cơ hội để hăng hái chờ đón Ngôi Lời nhập thể cùng với mẹ Maria. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở …

 • 19 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 20-12-2021⏰ 🌷(Lc 1,26-38)🌷 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ …

 • 18 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-12-2021

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 19/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻         Con mở lòng mình ra với Chúa và đón nhận hồng ân ngày mới. Con được mời gọi vào cuộc hành trình: “Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành …

 • 17 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 18/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón nhận ngày mới này bằng việc lắng nghe một đoạn Lời Chúa: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền …

 • 17 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 18-12-2021⏰ 🌷(Mt 1,18-24)🌷 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.  Ông Giu-se, chồng bà, là …

 • 16 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 17-12-2021⏰ 🌷(Mt 1,1-17)🌷 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét …

 • 16 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-12-2021

          ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 17/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày hôm nay, con đón nhận lời mời gọi rằng Chúa muốn trở nên một phần của câu chuyện đời con. “Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su …

 • 15 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/12/2021⏰ 🍀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍀 Lạy Cha, con bắt đầu ngày sống mới với tâm tình biết ơn. Cuộc sống là một con đường: Con đường mòn ngoằn nghèo, quanh co in dấu những bước chân đi. “Này Ta sai sứ giả …

 • 14 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-12-2021

      🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀 🍀NGÀY 15/12/2021🍀 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con rộng mở trái tim mình chào đón ngày mới hôm nay. Những khoảnh khắc sắp đến, dẫu là đẹp đẽ hay tồi tệ, xin cho con luôn biết tìm kiếm sâu trong nội tâm …

 • 13 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-12-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, hôm nay, con đón mừng một ngày sống tràn đầy ân sủng mà Cha đã ban tặng. Con xin cảm tạ vì muôn điều Cha đã thực hiện trên con và những ơn lành Cha ban …

 • 12 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-12-2021

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 13/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Bắt đầu ngày mới cùng Chúa Giê-su, con xin dâng mình con trong tay Chúa. Con biết ơn Ngài vì ngày hôm nay. Con hít một hơi thở sâu và mở rộng tâm hồn để lắng nghe lời Người: …

 • 12 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷Thứ 2, 13-12-2021🌷 🌷(Mt 21,23-27)🌷 Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Đức Giê-su …

 • 11 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-12-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰ NGÀY 12/12/2021 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày Chúa Nhật Hồng bằng việc trân trọng vẻ đẹp giản dị của việc ở gần bên Chúa Giê-su. “Có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến” (Lc 3,16). Ngài đến với con bằng …

 • 10 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-12-2021

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 11/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Một ngày mới bắt đầu, con tin tưởng phó dâng vào bàn tay quan phòng của Chúa. Những cuộc gặp gỡ mà chúng con đã chuẩn bị cho Mùa Vọng mời gọi chúng con nhìn nhận …

 • 10 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 11-12-2021⏰ 🌻(Mt 17,10-13)🌻 Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không …

 • 9 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-12-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ngày mới đây rồi, con mở rộng đôi tay chào đón ngày mới với lòng biết ơn. Hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo con chống lại cám dỗ không muốn dấn thân: “Tụi tôi thổi sáo cho các …

 • 9 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 10-12-2021⏰ 🌷(Mt 11,16-19)🌷  “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà …

 • 8 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 09-12-2021⏰ 🌷(Mt 11,11-15)🌷 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gio-an …

 • 8 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 09/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới với tâm tình tạ ơn và hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa Giê-su. “Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được” (Mt 11,12). Thiên Chúa không …

 • 7 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-12-2021

  ⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ ⏰Thứ 4, 08-12-2021 ⏰ 🌷 (Lc 1,26-38)🌷 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. …

 • 7 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội hôm nay, con mừng rỡ đón nhận thông điệp mà sứ thần truyền cho Đức Maria, vì nó cũng có ý nghĩa đối với con: “Mừng vui lên, …

 • 6 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 07-12-2021⏰ 🌷(Mt 18,12-14)🌷 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo …

 • 6 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 07/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con thức dậy và đón nhận ngày mới với lòng biết ơn vì một sứ mạng mới chờ đợi con: “Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những …

 • 5 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 06-12-2021⏰ 🌷(Lc 5,17-26)🌷 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các …

 • 5 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-12-2021

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 06/12/2021 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới bằng cách mở lòng cộng tác với sứ mạng tình thương của Chúa Giêsu. “Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, …

 • 4 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 05/12/2021⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻 Con chào đón ngày Chúa Nhật mùa Vọng trong tâm tình biết ơn và mở rộng lòng mình lắng nghe lời Chúa. “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để …

 • 3 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-12-2021

  ⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰  ⏰Thứ 7, 04-12-2021 ⏰  🌷 (Mt 9,35-10,1.6-8) 🌷 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, …

 • 3 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰ NGÀY 04/12/2021 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Vào thứ Bảy của mùa Vọng này, con chào đón cuộc sống mà Ngài ban tặng cho con qua Lời của Ngài. Hạt được gieo nhiều, nhưng lại thiếu người thu hoạch. “Lúa chín đầy đồng mà …

 • 2 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-12-2021

      ⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 03/12/2021 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay là ngày mà toàn thế giới cùng hiệp ý để dâng lời cầu nguyện cho Mạng Lưới Cầu Nguyện, đồng thời trùng với ngày lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, vị thánh …

 • 2 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 03-12-2021⏰ 🌻(Mt 9,27-31)🌻 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người …

 • 1 Tháng Mười Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰ NGÀY 02/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới với đôi tai biết lắng nghe thông điệp của Chúa Giêsu: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây …

 • 1 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-12-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 03-12-2021⏰ 🌻 (Mt 7,21.24-27)🌻 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa !lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Vậy …

Tháng Mười Một, 2021

 • 30 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-12-2021

  ⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ ⏰ Thứ 4, 01-12-2021 ⏰ 🌷(Mt 15,29-37)🌷 Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm …

 • 29 Tháng Mười Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-11-2021

    🌹🌹TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/11/2021🌹🌹 🍀🍀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, trong sáng sớm tinh sương này, con dọn lòng để bước theo Cha. “Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.” (Mt 4,22). “Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đi vào trong …

 • 28 Tháng Mười Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-11-2021

  ⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰NGÀY 29/11/2021 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con khởi đầu ngày mới này cùng Ngài, Thiên Chúa của con. Con đặt trọn thân con trong vòng tay Ngài, và đón chào một cơ hội mới để dấn thân phục vụ. “Thưa Ngài, tôi chẳng …

 • 28 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-11-2021

  ⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰ Thứ 2, ngày 29-11-2021 ⏰ 🌷 CỨ TIN THÌ SẼ ĐƯỢC 🌷 🌷 (Mt 8, 5-11)🌷 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, …

 • 26 Tháng Mười Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-11-2021

    ⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰NGÀY 27/11/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm ơn Cha vì ngày mới này như là cơ hội để con biết yêu thương. “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo …

 • 26 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-11-2021

  ⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ ⏰Thứ 7, 27-11-2021⏰ 🌷 (Lc 21,34-36)🌷 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày …

 • 25 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-11-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 26-11-2021⏰ 🌷(Lc 21,29-33)🌷 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em …

 • 25 Tháng Mười Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-11-2021

      ⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 26/11/2021 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu một ngày sống bằng cách kết hợp với trái tim của Chúa Giê-su để con có thể cộng tác tốt hơn trong sứ mệnh từ bi của Ngài. Trong Tin Mừng hôm …

 • 24 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-11-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 25-11-2021⏰ 🌷(Lc 21,20-28)🌷 “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, …

 • 23 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-11-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 24-11-2021⏰ 🌷(Lc 21,12-19)🌷 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan …

 • 23 Tháng Mười Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-11-2021

        ⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰NGÀY 24/11/2021⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻 Con hít thở nhẹ nhàng để chào đón ngày mới này. Và con hình dung cuộc sống của mình cũng như hơi thở, nó đến rồi đi, nắm giữ rồi buông bỏ. …

 • 22 Tháng Mười Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-11-2021

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰NGÀY 23/11/2021⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻 Khi ngày mới bắt đầu, con thầm lặng cảm nhận sự dịu dàng theo cách mà Chúa dõi nhìn con. Chúa Giê-su nói trong Tin Mừng hôm nay: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước …

 • 22 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-11-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 23-11-2021⏰ 🌷(Lc 21,5-11)🌷 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng …

 • 21 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-11-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 22-11-2021⏰ 🌷(Lc 21,1-4)🌷 “Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh …

 • 21 Tháng Mười Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-11-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰ NGÀY 22/11/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón nhận ngày mới này với tâm tình biết ơn và lắng nghe Tin Mừng cách chăm chú: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc …

 • 20 Tháng Mười Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-11-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰ NGÀY 21/11/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay con mừng đón lễ Chúa Ki-tô Vua: “Chính ngài nói rằng tôi là Vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía …

 • 19 Tháng Mười Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-11-2021

  ⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰NGÀY 20/11/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới với niềm tin vào tình yêu và sự hiện diện của Cha. Xin cho con biết để Lời Chúa tuôn đổ trên con như suối nguồn của sự sống: “.. và Người không phải …

 • 19 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-11-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 20-11-2021⏰ 🌻 (Lc 20,27-40)🌻 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em …

 • 18 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-11-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 19-11-2021⏰ 🌻(Lc 19,45-48)🌻 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn …

 • 18 Tháng Mười Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-11-2021

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 19/11/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con choàng tỉnh giấc và chào đón ngày mới đến. Trong khoảnh khắc thinh lặng cầu nguyện, con hít thở sâu và hình dung rằng hơi thở này mang đến sự sống cho con. Con thở ra, và dâng …

 • 17 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-11-2021

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 18-11-2021⏰ 🌻(Lc 19, 41-44)🌻 “Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, …

 • 17 Tháng Mười Một

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-11-2021

                  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 18/11/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con mở rộng tâm hồn để ân cần đón nhận Lời Chúa “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện …