Trang chủ / Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 16.7.2019, Mt 12,46-50

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 16-07-2019 (Mt 12, 46-50) “Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 15.7.2019,

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 15-07-2019 (Mt 10, 34-11,1)  “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con …

Xem tiếp »

[Mến yêu Hằng ngày]: 13.7.2019, Mt 10, 24-33

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 13-07-2019 (Mt 10, 24-33) “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. “Vậy anh em đừng sợ người …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 12.7.2019, Mt 10,16-23

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 12-07-2019 (Mt 10, 16-23) Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 11.7.2019, Mt 10,7-15

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 11-07-2019 (Mt 10, 7-15) Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 10.7.2019, Mt 10,1-7

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 10-07-2019 (Mt 10,1-7) Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 7.6.2019, Mt 9,14-17

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 06-07-2019 (Mt 9,14-17)  Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 5.7.2019, Mt 9,9-13

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 05-07-2019 (Mt 9,9-13) Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng bữa …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 4.7.2019; Mt 9,1-8

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 04-07-2019 (Mt 9, 1-8) Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 3-7-2019, Lễ Kính Thánh Tô-ma

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 03-07-2019 (Ga 20, 24-29) Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không …

Xem tiếp »