Trang chủ / Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

Mến yêu Hằng ngày, Giúp người bằng cách nào?

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 19-01-2019 (Mc 2,13- Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Vào Nơi Tĩnh Lặng Gặp Chúa

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 17-01-2019 (Mc 1, 40-45) Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Vun Trồng Niềm Tin

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, VUN TRỒNG NIỀM TIN Thứ 3, 15-01-2019 (Mc 1,21-28) Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Sống Mùa Thường Niên

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 14-01-2019 (Mc 1,14-20) SUY NIỆM Bài tin mừng của ngày đầu tiên trong mùa Thường Niên, Chúa đưa ra hai điều kiện để người ta vào và dự phần trong Nước Nước. Hai điều kiện vào Nước Chúa: sám hối và tin vào Tin …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 12.1.2019, tôi phải nhỏ lại

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 12-01-2019 (Ga 3, 22-30) Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Thương Kẻ Bị Bỏ Rơi

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 11-01-2019 (Lc 5,12-16)  Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Nối dài cánh tay của Chúa

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 07-01-2019 (Mt 4, 12-17.23-25) Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 2.1.2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 02-01-2019 (Ga 1, 19-28) Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Mẹ Thiên Chúa

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – MẸ THIÊN CHÚA Thứ 3, 01-01-2019 (Lc 2, 16-21) Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22.12.2018, Niềm Vui Thánh Thiêng

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NIỀM VUI THÁNH THIÊNG Thứ 7, 22-12-2018 (Lc 1,46-56) Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; …

Xem tiếp »