Trang chủ / Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 18.5.2019, Ga 14,7-14.

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, Thứ 7, 18-05-2019 (Ga 14, 7-14) “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 17.5.2019, Ga 14,1-6

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 17-05-2019 (Ga 14,1-6) Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 16.5.2019, Ga 13,16-20

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 16-05-2019 (Ga 13,16-20) Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 15.5.2019, Ga 12,44-50

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 15-05-2019 (Ga 12,44-50) Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 14.5.2019, Ga 15, 9-17

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 14-05-2019 (Ga 15, 9-17) Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 11.5.2019; Ga 6, 51.60-69

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 11-05-2019 (Ga 6, 51.60-69) “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Nghe rồi, nhiều môn đệ của …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày – Không Thấy Mà Tin

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – KHÔNG THẤY MÀ TIN Thứ 7, 27-04-2019 (Mc 16, 9-15)  Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo …

Xem tiếp »

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TRẢI NGHIỆM CỦA ‘NGƯ DÂN’

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TRẢI NGHIỆM CỦA ‘NGƯ DÂN’ Thứ 6, 26-04-2019 (Ga 21, 1-14)  Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người …

Xem tiếp »

MẾN YÊU HẰNG NGÀY-MỪNG QUÁ VÌ PHỤC SINH

MẾN YÊU HẰNG NGÀY-MỪNG QUÁ VÌ PHỤC SINH Thứ 5, 25-04-2019 (Lc 24, 35-48) Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày – BÁM CHẶT VÀO CHÚA

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – BÁM CHẶT VÀO CHÚA Thứ 3, 23-04-2019 (Ga 20, 11-18) Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi …

Xem tiếp »