Trang chủ / Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 30.10.2019,

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 30-10-2019 (Lc 13,22-30) Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? “Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 29.10.2019, Lc 13,18-21

Thứ 3, 29-10-2019 (Lc 13,18-21) Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 26.10.2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 26-10-2019 (Lc 13,1-9) Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 24.10.2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 24-10-2019 (Lc 12, 49-53) “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn …

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 23.10.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-10 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Hễ ai cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều” (Lc 12,39-48) “Chúng ta hãy tự hỏi mình rằng: tôi đang tự do hay là nô lệ, tôi có là men, là muối và ánh sáng không? Chúng ta cần …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 23.10.2019

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, 23-10-2019 (Lc 12, 39-48) Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22.9.2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 22-10-2019 (Lc 12,35-38) “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 21.10.2019, Lc 12,13-21

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 21-10-2019 (Lc 12,13-21) Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các …

Xem tiếp »

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 18.10.2019, Thánh Lu-ca

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-10 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Ngài sai các ông cứ từng hai người một đi trước.” (Lc 10,1) Chúa Ki-tô cần chúng ta giúp đỡ. Ngài muốn chúng ta nghiêm túc với lời cam kết của mình khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 18.10, Thánh Lu-ca

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 18-10-2019 (Lc 10,1-9) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng …

Xem tiếp »