Trang nhà / Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay, con xin được ấp ủ sự sống dồi dào mà Ngài thương ban. “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” (Mc 14, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Đón nhận ngày mới hôm nay, con khởi đầu bằng một trái tim rộng mở và mong muốn đóng góp một phần của mình vào sứ mạng. “Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-06-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, ngày 04/06/2021 (Mc 12, 35-37) Khi giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Ðấng Kitô là con vua Ðavít? Chính vua Ðavít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con mở rộng trái tim và vòng tay trên hành trình cầu nguyện hằng tháng. Ngày hôm nay, Thiên Chúa quy tụ chúng con cách trực tuyến. “Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói” (Mc 12, 35-37). …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-06-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT Thứ 5, ngày 03/06/2021 (Mc 12,28-34) Có một người trong các kinh sư đã nghe Ðức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con biết ơn vì ngày mới này và trái tim con sẵn sàng gặp gỡ Cha trong hành trình của con. Con lắng nghe lời Chúa dạy: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với trái tim rộng mở cộng tác cùng Chúa Giê-su trong sứ mệnh thương xót của Cha. “Cha không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống” (Mc …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón nhận ngày mới hôm nay với lòng biết ơn bằng việc lắng nghe Lời Chúa Giê-su dành cho con: “Của Xê-da, trả về Xê-da, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mc 12,17). Hình ảnh …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 31-05-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY  Thứ 2, ngày 31/05/2021 (Lc 1,39-56) Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-05-2021

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 31/05/2021⏰ ☀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️ Con bắt đầu tuần mới, cũng là ngày tay trong tay cùng Mẹ kết thúc tháng hoa. Mẹ đến nhà con và Mẹ đồng hành cùng con mỗi ngày. Mẹ cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng …

Xem tiếp »