Trang chủ / Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 20.9.2019, Lc 8,1-3

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 20-09-2019 (Lc 8,1-3) Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 17.9.2019, Lc 7,11-17

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 17-09-2019 (Lc 7, 11-17) Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 16.9.2019, Lc 7,1-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 16-09-2019 (Lc 7,1-10) Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 14.9.2019, Lễ Suy Tôn Thánh Giá

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 14-09-2019 (Ga 3,13-17) Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 13.9.2019,

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 13-09-2019 (Lc 6, 39-42) Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 12.9.2019, Lc 6,27-38

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 12-09-2019 (Lc 6,27-38) “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. …

Xem tiếp »

[Mến yêu Hằng ngày]: 11.9.2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 11-09-2019 (Lc 6,20-26)  Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 7.9.2019, Lc 6,1-5

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 07-09-2019 (Lc 6,1-5) Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?” Đức …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 6.9.2019, Lc 5,33-39

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 06-09-2019 (Lc 5,33-39) Họ nói với Người: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 4.9.2019, Lc 5,1-11

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 05-09-2019 (Lc 5,1-11) Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi …

Xem tiếp »