Trang chủ / Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

Tag lưu trữ: Mến Yêu Hằng Ngày

Mến Yêu Hằng Ngày, Đá Tảng Góc Tường

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG Thứ 6, 22-03-2019 (Mt 21, 33-43.45-46) Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Ra Khỏi Cái Hộp của Mình

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – RA KHỎI CÁI HỘP CỦA MÌNH Thứ 5, 05-03-2019 (Lc 16,19-31)  “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày – Sống Tinh Thần Phục Vụ

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 20-03-2019 (Mt 20, 17-28) Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Sống Tương Quan Hào Phóng

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SỐNG TƯƠNG QUAN HÀO PHÓNG Thứ 2, ngày 18-03-2019 (Lc 6, 36-38)  “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Sống Trọn Hiện Tại

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 16-03-2019 (Mt 5, 43-48). “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Sống Chân Thật Công Chính

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 15-03-2019 (Mt 5, 20-26) “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết …

Xem tiếp »

Men Yeu Hang Ngay

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 14-03-2019 (Mt 7, 7-12) “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Thái Độ Đối Với Lời Chúa

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI LỜI CHÚA Thứ 4, 13-03-2019 (Lc 11, 29-32) Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày – Tha Thứ để được Thứ Tha

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA Thứ 3, 12-03-2019 (Mt 6, 7-15) “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày – Làm cho chính Chúa

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LÀM CHO CHÍNH CHÚA Thứ 2, 11-03-2019 (Mt 25, 31-46) “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp …

Xem tiếp »