Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-02-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/02/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Hôm nay là Ngày Thế giới Cầu nguyện, là cơ hội để các giáo xứ có thể thực sự sống tình hiệp thông và huynh đệ với nhau. Chỉ Chúa mới có thể ban ân sủng này. Qua Lời Chúa, con thấy rằng chỉ nghe nói về Chúa Giêsu thì chưa đủ: “Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giêsu, vì Người đã nổi danh” (Mc 6,14-29). Lạy Cha, con được mời gọi để thiết lập mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, và với anh chị em mình. Sự hiệp thông này không phải là tin đồn, bịa đặt hay chỉ bận tâm đến mỗi bản thân mình. Con có thể làm những cử chỉ tử tế nào để thúc đẩy tình huynh đệ trong cộng đoàn của mình? Lạy Cha chúng con

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Today is the World Day of Prayer so that parishes can truly live out communion and fraternity. Only the Lord can give us this grace. In the Word, we see that it is not enough to hear about Jesus: “King Herod heard about Jesus, for his fame had become widespread” (Mk 6:14-29). Today you are invited to forge a deep relationship with Jesus and with your brothers and sisters. This type of communion is not hearsay, made up, and interested in themselves. What gestures of kindness can you do to promote fraternity in your community? Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm dừng đôi chút để nghỉ ngơi. Con đang trải qua ngày sống như nào? ĐGH Phan-xi-cô mời gọi chúng con mở rộng cửa đón chào tất cả những ai muốn tham gia vào đời sống cộng đoàn. “Có những cánh cửa khác cũng không nên đóng lại. Mọi người đều có thể tham gia một cách nào đó vào đời sống Giáo hội. Mọi người đều có thể hòa nhập vào cộng đoàn, không nên ngăn cấm việc lãnh nhận các bí tích vì bất kỳ lý do gì”. Con có thể làm gì để phát huy lời mời gọi ấy? Con thân thưa điều này với Chúa và tiếp tục cầu nguyện để các giáo xứ biết rộng mở hơn.

WITH JESUS DURING THE DAY

Stop today’s march to take a break. How are you living out today? Pope Francis invites us to open the doors to everyone who wants to participate in community life. “There are other doors that should not be closed either. Everyone can participate in some way in ecclesial life. Everyone can integrate into the community, neither should the doors of the sacraments be closed for any reason” What can you do to grow at this point? Discuss this with the Lord and continue on the path praying that parishes may have their doors open.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, con cảm thấy sợ hãi khi cuộc sống của con vốn được lên kế hoạch rất tốt đẹp lại bị đảo lộn vì một biến cố bất trắc nào đó hoặc một nỗi đau vô hình. Xin Chúa thứ tha vì trong những lúc đó con không hướng ánh nhìn về Chúa, về Thánh Giá, và con trở nên thiếu can đảm. Xin giúp con không còn là tù nhân của một đức tin mơ hồ và thực dụng, nhưng luôn rộng mở trái tim với Ngài và anh em con. Xin giúp con và các giáo xứ của chúng con đạt được “sự vâng phục và sáng tạo” cần thiết để thực thi sứ vụ không ngừng, bắt nguồn từ đức tin và trong tinh thần huynh đệ, để chào đón những người nghèo và cô đơn. Kính mừng Maria...

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I am afraid, Lord, when my life, so well organized, turns upside down due to some unforeseen event, an invisible pain. I ask your forgiveness because in those moments I do not direct my gaze to You, to the Cross, and I lack courage. Help me not to remain a prisoner of a schematic and pragmatic faith but to always open my heart freely to You and my brothers. Help me and our parishes to achieve that “docility and creativity” necessary to be truly in constant mission, rooted in faith and, in a spirit of brotherhood, welcoming those who are poor and alone. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tránh xa tội …

Chúa Giêsu trong vòng dư luận

Đức Giêsu trong vòng dư luận. Ảnh: Pinterest.com Suy niệm Tin Mừng tuần vừa qua …