Mến Yêu Hằng Ngày, 27-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 27-12-2022

(Ga 20,2-8)

Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

SUY NIỆM

Hôm nay là ngày thứ ba trong tuần Bát nhật Giáng sinh, Giáo Hội mừng kính thánh Gioan tông đồ. Ngài được vinh danh cách đặc biệt vì nhờ ngài mà chúng ta hiểu biết thêm rất nhiều về Thiên Chúa. Tuy vậy, chúng ta đang sống trong mùa Giáng Sinh, nhưng tại sao Giáo Hội lại cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng về sự Phục Sinh của Chúa Giêsu khi mừng kính thánh Gioan như vậy?

Trong chương đầu thư của mình, thánh Gio-an đã làm chứng rằng: “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống.” (1 Ga 1,1). Gio-an làm nhân chứng cho điều vốn đã có từ muôn đời. “Lời sự sống” ấy chính là Chúa Giê-su, Ngôi Lời nhập thể làm người. Bởi vậy, khi chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể qua lăng kính phục sinh, chúng ta càng cảm nghiệm cách chân thật và sâu sắc hơn về tình yêu và về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Người là loài người chúng ta. 

Chỉ có Thiên Chúa

mới là Đấng

hứa có một lần

rồi cả đời chỉ lo

Thực hiện lời mình đã hứa

đến nơi đến chốn.

Đức Giêsu chính là

Lời Hứa của Thiên Chúa

và Giáng Sinh là thời điểm đẹp

Thiên Chúa thực hiện lời Người đã hứa

trọn vẹn.” 

(Nguồn: Dòng Tên Việt Nam)

Thánh Gio-an đã chiêm niệm về mầu nhiệm Nhập thể vĩ đại của Ngôi Hai Thiên Chúa trong suốt cuộc đời mình. Ngài suy ngẫm về việc Ngôi Hai đã có từ trước muôn đời, đồng bản thể với Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần và vì con người đầy tội lỗi mà xuống thế làm người.  Đối với Thánh Gio-an, mầu nhiệm Nhập Thể là một mầu nhiệm chân thực, luôn được hiện tại hoá trong mối tương quan cá vị và có sức biến đổi mạnh mẽ. Những kinh nghiệm về mầu nhiệm ấy đã mang đến cho cuộc đời ngài từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và ngài không bao giờ cảm thấy đủ hay chán việc chiêm niệm cả.

Hôm nay, trong tâm tình biết ơn, chúng ta hãy đặt cả tâm hồn, trái tim của mình cùng nhịp đập với Thánh Gio-an Tông Đồ để cùng suy ngắm sự huyền nhiệm tuyệt vời của Thiên Chúa cách đặc biệt trong mùa Giáng Sinh này.

Lạy Chúa, Chúa thật vĩ đại và sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài trong thế giới này thật huyền diệu biết bao. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến giữa chúng con, đã mặc khải chính mình cho chúng con thông qua các tác phẩm của Thánh Gio-an. Nhờ lời cầu bầu của thánh Gioan Tông Đồ, xin cho chúng con có thể nhìn ngắm, suy chiêm về Chúa dưới lăng kính của thánh nhân và trở thành người môn đệ mà Chúa yêu mến như thánh nhân. Amen.

——//—-//——-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/christmas-octave/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Chúa Kitô Vua  …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thiên Chúa của …