Mến Yêu Hằng Ngày, 28-08-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 7, 28-08-2021 (Mt 25,14-30)

“Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.” Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!” Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

SUY NIỆM

“Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’”

Đoạn kinh thánh trên diễn tả hai điều. Thứ nhất, Thiên Chúa mời gọi nơi chúng ta lòng trung tín khi được trao phó nhiệm vụ thi hành ý muốn của Ngài. Thứ hai, là lời hứa của Chúa Giêsu ngay khi còn sống và cả lúc ta gặp Ngài trong giờ sau hết.

Sẽ thật hạnh phúc biết bao khi ta hoàn tất cuộc sống nơi dương thế và được tuyên dương: “Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi.” Điều này khiến chúng ta phải tự hỏi chính mình: Nếu hôm nay ta chết đi, Chúa sẽ nói gì với ta? Nếu ta không đủ niềm tin vào lòng thương xót của Chúa, thì ngay lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để ta thay đổi lối sống sao cho đẹp lòng Người.

Nhưng có lẽ nhiều người cũng giật mình, và hoang mang tự hỏi: “Nén bạc Chúa trao cho tôi trong cuộc đời này là gì?”  Tôi có hỏi Ngài: “Chúa ơi, con sẽ làm gì với số vốn ít ỏi, và một chút tài lẻ của con? Chúa ơi, con còn nhiều giới hạn, Người thêm sức cho con được không?” Có lẽ, một trong những đấu tranh lớn nhất mà ta gặp phải ngay cuộc sống này, chính là giữa việc tìm kiếm thú vui trần gian nhằm thỏa mãn bản thân, và việc chăm lo vun đắp cho kho tàng trên trời. Chúng ta thường hay và dễ dàng thiên về cái đầu tiên hơn. Quả thế, tác giả sách Khôn Ngoan đã phải thốt lên rằng: “Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề.” (Kn 9,14-15). Bởi vì yếu đuối và phải chết, nên con người sợ hãi về tương lai, lo lắng cho ngày mai, mà quên đi hiện tại với tất cả kho tàng mà Thiên Chúa đã đặt để bên trong mỗi con người. 

Hôm nay, chúng ta hãy suy nghĩ về mục tiêu sống mà ta nên đặt hơn cả ở đời này, một sợi chỉ đỏ xuyên suốt dẫn đường cho ta đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa sau khi lìa đời. Để rồi trong ngày phán xét, chúng ta sẽ được xem lại từng chi tiết những hình ảnh về cuộc sống trần thế như những thước phim quay chậm sống động, ta có thể dõng dạc rằng: “Con đã kiếm tìm và biết được nén bạc Chúa trao. Và bằng chút tài lẻ, thêm ân sủng, con đã sinh lời cho Chúa, cuộc đời con triển nở và hạnh phúc trong Chúa!”

Lạy Chúa của con, xin giữ cho đôi mắt con luôn dõi theo Ngài và ý chỉ của Ngài. Xin giải phóng con khỏi những mục tiêu ích kỷ và nhất thời trong cuộc sống, để con biết siêng năng kiếm tìm những điều đẹp ý Chúa. Xin giúp con luôn dõi mắt về quê trời, và hằng ngày vun đắp chuẩn bị hành trang cho cuộc gặp gỡ Ngài nơi đó. Lạy Chúa con tín thác vào Ngài.

—-//—–//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-first-week-in-ordinary-time/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tránh xa tội …

Chúa Giêsu trong vòng dư luận

Đức Giêsu trong vòng dư luận. Ảnh: Pinterest.com Suy niệm Tin Mừng tuần vừa qua …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *