Mến Yêu Hằng Ngày, 29-3, T. 5 Tuần Thánh

 Mến Yêu Hằng Ngày

Thứ 5 Tuần Thánh, Ngày 29-3 (Xh 12, 1-8; Tv 116, 1Cr 11, 23-26; Ga 13, 1-15)

Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (Ga 13, 13-14)

Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều lệnh truyền vĩ đại của Chúa Giêsu trong Tin Mừng – với những lời lẽ sâu sắc như:“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”, hay chỉ giản đơn: “Hãy theo Thầy”. Phụng vụ hôm nay đánh dấu khởi đầu thời gian ba ngày cực thánh trong năm Phụng Vụ,  đưa ra cho chúng ta không chỉ một mà là hai lệnh truyền. Đó là: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” và “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.

Trong tiếng La-tinh, “Mandatum” là từ dùng để chỉ ngày lễ hôm nay và hai lệnh truyền này. “Mandatum”, dịch ra có nghĩa là “lệnh truyền” hoặc “mệnh lệnh”. Trong nghi thức tưởng niệm hôm nay, chúng ta đều được trao phó hai điều: tưởng nhớ và thi hành. Khi cử hành nghi thức Rửa Chân và Phụng vụ Thánh Thể, chúng ta sử dụng những lời nói và hành động của Chúa Giêsu để tưởng nhớ quá khứ và vâng theo hồng ân vô bờ mà chúng ta đã được nhận nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Tất cả những chuẩn bị của mùa Chay đều đưa chúng ta đến với nghi thức trong 3 ngày tiếp theo – Chúa Giêsu cứu độ chúng ta. Trong thời gian này, chúng ta hãy ghi nhớ và thực hành những lời nói của Chúa Giêsu trong đời sống hằng ngày, bởi chúng ta đã được truyền rằng: hãy luôn yêu thương nhau.

(James Wickman, Giám đốc ban Thánh nhạc, Phụng vụ và Đời sống Kitô hữu)

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã hạ mình rửa chân cho các Tông Đồ, xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường để chúng con được nhận ra ân sủng của Chúa nơi chúng con và tha nhân. Xin cho chúng con luôn biết khiêm nhường mà đối xử với những người chúng con gặp gỡ như thể chúng con đang gặp gỡ Ngài. Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa chúng con. Amen. 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Những cơn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *