Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ Tư Lễ Tro

Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín ẩn. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

Suy Niệm

Mùa Chay là thời gian thánh mà Giáo Hội khuyên ta sám hối ăn năn, xa bỏ những hành vi tội lỗi để sống cuộc sống lành mạnh, thánh thiện, qua các việc ăn chay, cầu nguyện, và làm việc bác ái.
Cách khôn ngoan và hữu hiệu giúp cho hành trình sám hối canh tân được tốt đẹp là nhìn đến thực tại đời mình: nghĩ tới giây phút lìa đời, bởi cuộc đời chóng qua, và thân xác này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bụi tro. Dù con người có sống ở địa vị nào, chức bậc nào, trong hoàn cảnh nào, dù muốn hay không, biết hay chẳng biết, ai cũng sẽ phải bỏ cuộc đời trần thế để đi vào cõi đời đời. Cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Thế nên, con người cần suy nghĩ về những giá trị thiêng liêng cao quý, về Nước Trời, về phần rỗi đời đời.

Khi hạt tro được xức trên đầu, mỗi người Ki-tô hữu được nhắc nhở về thân phận bụi tro của mình, và phải chết, nhưng Thiên Chúa lòng thương xót sẽ cho con người sống lại và dự phần vào sự sống vĩnh cửu và ân phúc của Người. Để được hưởng ân phúc đó, con người cần sám hối ăn năn. “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” là lời mời gọi đừng gắn bó với những quan tâm về vật chất, tuy chúng có giá trị nhưng cuối cùng sẽ tàn phai. Người Ki-tô hữu hãy để cho mình nhờ ân sủng Chúa, được biến đổi canh tân để vươn tâm hồn lên, là sống sự sống siêu nhiên. Chỉ trong Thiên Chúa mà con người mới tìm thấy chính mình cách trọn vẹn và khám phá ra ý nghĩa tối hậu của đời sống.

Vì vậy, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn trong suốt Mùa Chay Thánh này để sống hành trình hoán cải và lòng trung thành đối với Tin Mừng: hòa giải với Chúa, với anh chị em mình và với chính mình. Nhờ vậy, mỗi người chúng ta nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu độ duy nhất và đạt được sự bình an, ơn cứu độ trong niềm tín thác vào Ngài. Amen.

Biên tập: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *