Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23-2, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 23-2

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, khởi đầu một ngày mới, con xin được nghỉ ngơi trong ánh nhìn thắm thiết của Cha. Đồng thời, con cũng nhớ về mẫu gương của Thánh Pôlycarpô, đã vui vẻ khi gánh chịu những đau khổ vì Danh Cha. Xin Thần Khí của Cha ban cho con sức mạnh như vậy để con cư xử đúng mực với mọi người. Con xin dâng Cha ý nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này, xin cho những người có quyền lực về kinh tế, chính trị và thiêng liêng biết khước từ mọi quyến rũ của tham nhũng. Kính Mừng Maria…

Heavenly Father, I rest in your gaze at the beginning of this day. I also remember the example of Saint Polycarp, who suffered gladly for your name. May your Spirit give me that same strength to do what is right before others. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month, that those who have material, political or spiritual power may resist any lure of corruption. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta được kêu gọi để sống không phải cho riêng mình mà là cho tha nhân.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô). Lạy Chúa, xin dạy con lòng khiêm tốn đúng cách, để đặt nhu cầu của anh em trên nhu cầu cá nhân mình.

“We are called to live not as one without others, above or against others, but with and for others.” (Pope Francis) Lord, teach me a proper humility that places the needs of others before my own.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con hồi tâm để nhìn lại một ngày đã qua. Con có khiêm tốn trong cách hành xử của mình không? Những việc con làm là để vinh danh Chúa hay tôn vinh bản thân con? Con đã đối đãi với mọi người như thế nào? Lạy Chúa, xin hãy đến và thương xót con, cùng xin thêm sức mạnh và ơn can đảm để con trở thành một Kitô hữu trung thành. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

At the end of this day, I review and examine my day. Was I humble in my actions? Did I seek earthly acclaim for what I did? How did I treat others? Visit me, O Lord, and have mercy on me, giving me the strength and courage to be a faithful Christian. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *