Trang chủ / Tag lưu trữ: click to pray

Tag lưu trữ: click to pray

Nhóm Bạn Đường Linh Thao Mừng Lễ Bổn Mạng và Thôi Nôi

Nhóm Bạn Đường Linh Thao: Offline – TRONG TÌNH YÊU THẦY Mừng Lễ Bổn Mạng và Kỷ Niệm Một Năm Thành Lập Nhóm Bạn Đường Linh Thao hiện đang cộng tác với Cha Phê-rô Danh, S.J., để thực hiện chương trình Tông Đồ Cầu Nguyện, một sứ mạng thuộc Dòng …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 10.12.2018, click to pray

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, xin trợ giúp chúng con trong sứ mệnh truyền giáo và truyền đạt đức tin. Nguyện xin cho sứ mệnh ấy là một điều sống động, là động lực, không tĩnh tại hay bất …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 9.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, con ngước nhìn lên Cha khi bắt đầu ngày mới hôm nay và xin dâng tất cả mọi điều sẽ xảy đến với con để hiệp ý cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Thánh …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 8.12.2018, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-12, Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng Nhóm Bạn Đường Linh Thao. CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, con xin phó dâng thân con đây cho Cha. Nguyện xin mẫu …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 7.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, hôm nay là ngày thứ sáu đầu tiên của tháng, chúng con hiệp thông thiêng liêng với toàn thể Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, cho những người dấn thân trong …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 6.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha yêu dấu, con cầu xin cho đức tin của con không chỉ được bày tỏ trong lời nói mà còn tỏa sáng nơi những việc làm, phục vụ tha nhân với tình yêu giống như Cha vậy. …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 5.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin dâng Cha ngày hôm nay. Lời Chúa cũng được bẻ ra cho tất cả như bánh hóa ra nhiều, trao ban lương thực cho tha nhân như của ăn nuôi dưỡng họ và …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 4.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, Đấng tạo dựng nên muôn người và muôn nền văn hóa, con hòa chung cùng anh chị em trong Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, để cầu nguyện cho ý …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 2.12.2018, Ngày đầu Mùa Vọng

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày đầu tiên của Mùa Vọng, con dâng lên Cha ngày mới của con và niềm khao khát được bước cùng Cha trong sự thật và công bình, trong sự hiệp thông với Đức …

Xem tiếp »