Trang chủ / Tag lưu trữ: click to pray

Tag lưu trữ: click to pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23.4.2019, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-04 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân từ, con trông cậy Cha khi bắt đầu ngày mới hôm nay. Xin giúp con trở thành một nhà truyền giáo về lòng thương xót của Cha, để chỉ cho người khác thấy được chiều sâu …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 22.4.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-04 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha yêu dấu ơi, con bắt đầu ngày mới hôm nay trong sự hiện diện của Cha. Con xin dâng những niềm vui và cả những nỗi đau khổ của con lên Cha, để hiệp với ý cầu nguyện …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Mừng Chúa Phục Sinh

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-04 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha quang vinh, con hân hoan chào đón ngày Chúa Nhật Phục Sinh thật đẹp này. Nguyện cho niềm vui Phục Sinh trong con có thể lan truyền và đổ tràn cho những người khác nữa. Con xin …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, Thứ Sáu Tuần Thánh

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-04 THỨ SÁU TUẦN THÁNH CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha yêu dấu, trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh của Cuộc Thương Khó Đức Chúa Giêsu, con lắng đọng tâm hồn với lòng kính sợ vì tình yêu Cha dành cho chúng con. Con …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18.4.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-04 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha là Đấng Thương Xót, hôm nay con nhớ lại ngày Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly. Xin cho mỗi ngày trong đời con trở nên tràn ngập sự hiện diện của Cha, …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 17.4.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-04 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trọn hảo, hôm nay con nhớ lại sự phản bội của Giuđa. Xin giúp con luôn bước theo Cha, không phản bội tình thương xót của Cha. Con xin dâng Cha mọi suy nghĩ, lời nói và …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 16.4.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-04 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha quang vinh, con bắt đầy ngày hôm nay dưới ánh mắt yêu thương của Cha. Xin cho con tiếp tục là một cộng tác viên trung thành với sứ mệnh lòng thương xót của Cha, để con …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15.4.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-04 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con bắt đầu hôm nay dưới sự hiện diện của Cha. Xin giúp con nhận ra những người đang đau khổ để con có thể an ủi và chữa lành cho họ. Hôm nay con …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Lễ Lá Khai Mạc Tuần Thánh

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-04 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, vào Chúa Nhật lễ Lá hôm nay, con chăm chú lắng nghe bài tường thuật Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Xin giúp con chú ý đến những nỗi đau khổ của cộng đoàn ở …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 13.4.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-04 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha toàn năng, con kính sợ trước công trình tạo dựng của Cha. Xin dạy con cách tạo ra những điều tốt lành và gắn kết mọi người trong tình yêu của Cha. Con xin dâng trọn trái …

Xem tiếp »