Trang chủ / Tag lưu trữ: click to pray

Tag lưu trữ: click to pray

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 16.7.2019, Click To Pray

Xin quý anh chị em cầu nguyện cho các khóa Linh Thao Sinh Viên trong mùa hè này thu được nhiều hoa trái tốt lành và bền lâu ! TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-07 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ mừng kính Đức …

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 15.7.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-07 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, ngày thứ Hai hôm nay, con xin dâng Cha những cử chỉ nhỏ bé để hiệp thông cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này: Xin cho những người thực thi …

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 14.7.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-07 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, Cha là “người Samari nhân hậu” đích thực của một nhân loại đầy những tổn thương và đau khổ. Cha đã hạ mình trở nên giống chúng con, để gần gũi và băng bó các …

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 13.7.2019, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-07 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Thưa Cha rất yêu mến, xin Cha ngự vào tim con hôm nay, và ban cho con niềm khát khao công lý cùng sự chính trực. Con xin dâng lên mọi giây phút trong ngày để cầu xin cho …

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 12.7.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-07 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, trong sự hiệp thông với Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, con dâng lên Cha lời ngợi khen tôn kính, vì những món quà của Cha dành cho tất cả những …

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 11.7.2019, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-07 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha yêu dấu ơi, con xin dâng ngày mới này lên Cha, cùng với tất cả những gì con là và con có, để cầu nguyện cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần …

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 10.7.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-07 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con đến bên Cha khi con bắt đầu một ngày mới. Cha không thể và cũng không cảm thấy mệt mỏi khi gõ cửa trái tim của từng người chúng con, cho đến khi chúng …

Xem tiếp »

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 9.7.2019, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-07 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin dâng lên Cha mọi lời nguyện xin, cùng hành động của con và những khó khăn trong ngày, hòng nên như lời cầu nguyện cho những người …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 9.7.2019, Mt 9,32-38

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 09-07-2019 (Mt 9,32-38) Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao …

Xem tiếp »

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 8.7.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-07 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha mến yêu, xin dâng lên Cha ngày sống của con hôm nay trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ngài, như lời cầu nguyện cho những người …

Xem tiếp »