Trang chủ / Tag lưu trữ: click to pray

Tag lưu trữ: click to pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin dừng lại ít phút để Ngài yêu con như chính con người thật của con. Xin Thần Khí Cha hướng dẫn con cộng tác hơn nữa vào sứ mệnh của Chúa Giêsu và …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha rất thương yêu, con bắt đầu ngày mới trong những suy tư về tình yêu Cha dành cho con và toàn thể nhân loại. Xin Chúa Thánh Thần trở nên người hướng dẫn và nguồn sức mạnh …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân ái, đặt mình trước tôn nhan Cha, con tĩnh lặng để hướng về ngày mới đang mở ra trước mắt con trong niềm hy vọng. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn những suy nghĩ và hành …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, xin thương đến trợ giúp con khởi đầu ngày mới này. Xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy con đi trên con đường chân-thiện-mỹ, và sẵn sàng cộng tác với sứ mệnh lòng thương xót của Chúa. Con …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-4, Click to Pray

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha từ bi nhân hậu, khi ngày mới bắt đầu, con suy nghĩ về ơn lành Cha dành cho con. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn con hôm nay và ban thêm sức mạnh để con sống …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Ngày, 15-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, ngay khi ánh sáng ngày mới xua tan đi màn đêm u tối, con chiêm nghiệm về sự hiện diện của Cha. Xin Cha ban ơn lành cho con để con sống ngày hôm nay …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin dừng lại tại giây phút bắt đầu ngày hôm nay để cầu xin Ngài thương trợ giúp. Xin Chúa Thánh Thần ban cho con sự khiêm tốn để con biết nhận ra vị …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới trong thinh lặng để nhận ra ơn lành Cha ban cho con. Nguyện xin Chúa Thánh Thần mở lòng con, để con biết thực hiện sứ vụ tình yêu và từ bi …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 12-4, Giê-su Mẫu Gương

Mến Yêu Hằng Ngày, 12-4 (Ga 3,31-36) Thầy Giêsu là Mẫu Gương “Thầy ơi, chính Thầy đã nói: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”. Con muốn bắt chước Thầy đến mức con cũng có thể nói với …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 12-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha toàn năng, con khởi đầu ngày mới trong tâm tình tri ân vì món quà sự sống Ngài ban cho con. Xin Chúa Thánh Thần mở rộng lòng con với tha nhân, giúp con nhận ra khuôn …

Xem tiếp »