Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28-2, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-2

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày hôm nay, con suy gẫm Lời của Cha và dâng lên Cha ngày sống của con cho những ý chỉ cầu nguyện trong tháng của Đức Giáo Hoàng là xin cho tất cả những người có quyền lực về kinh tế, chính trị hoặc thiêng liêng biết khước từ mọi quyến rũ của tham nhũng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this day when I meditate on your word, I offer you this day for the Pope’s intention for this month, that those who have material, political or spiritual power may resist any lure of corruption. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Qua bóng tối của những mâu thuẫn ngày nay, mỗi người trong chúng ta có thể trở thành một ngọn nến sáng, một lời nhắc nhở rằng ánh sáng sẽ chiến thắng bóng đêm.” (ĐGH. Phan-xi-cô) Lạy Chúa, xin cho trái tim con trở nên minh chứng sáng ngời cho tình yêu của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Through the darkness of today’s conflicts, every one of us can become a bright candle, a reminder that light will overcome darkness.” (Pope Francis) May my heart, Lord, be a bright witness to your love.

— ∞  +  ∞ —

CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi hoàng hôn buông xuống, con hồi tâm để nhìn lại những khoảng khắc trong ngày đã qua. Hôm nay, hành động của con có thể hiện niềm tin vào Chúa Ki-tô không? Con đã thất bại ở đâu? Con đã thành công ở những điều gì? Lạy Chúa, xin chữa lành con, giúp con bỏ lại quá khứ để bước theo chân Chúa trong một khởi đầu mới với nguồn sức mạnh mới. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets, I pause to consider the many moments of this day. Did my actions reflect a belief in Christ? Where did I fall short? What victories did I accomplish? Heal me, Lord, and grant that I may let go of the past so that I can begin again with a renewed vigor to follow you. [Our Father] 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lương thực …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *