Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-10-2021

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/10/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

“Này con đây Chúa ơi!, cùng bắt đầu ngày mới với Chúa. Như đã từng xảy ra với thánh An-rê, con muốn được ở cùng Chúa, dành thời gian hôm nay cho Chúa và vì thế có thể mời gọi anh em đến gặp Chúa. Xin soi sáng cho con nhận thức được tình yêu của Chúa, cho con cảm nhận được Chúa luôn gần gũi bên con, vì trái tim con yếu đuối và luôn cần đến Chúa.” Ôm lấy ngày hôm nay với lòng biết ơn và sống hàng ngày theo sứ mạng lòng thương xót. “Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.” (Ga 1,35-42). Con suy niệm lời Chúa ngày hôm nay, con nhìn thấy cử chỉ tình bạn của Chúa đã đón nhận những người bạn đầu tiên và cũng chính là các tông đồ. Con cũng làm hành động tương tự với những người bạn xung quanh con. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

“Here I am Lord to start the day with you. As happened to Andrew, I want to be with you, spend the day with you and thus be able to invite my brothers to meet you. Give me grace to perceive your love, make me feel your closeness because my heart is fragile and needs you.” Embrace this day with gratitude and offer your life to the mission of compassion. “They saw where he lived and they stayed with him” (John 1:35-42). Look at Jesus in today’s Gospel. His gestures of friendship welcome his first friends and disciples. Do these same acts of friendship in your life. Our Father…..

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌷

Con dừng lại đôi chút để cầu nguyện trước khi bắt đầu buổi chiều này. Ngày hôm nay con đã yêu mến ra sao? Những cử chỉ của con đã truyền tải điều gì? “Đỉnh cao đời sống thiêng liêng của một người được đánh giá bằng đức ái, là tiêu chí để đưa ra phán quyết cuối cùng về những điều tích cực cũng như tiêu cực mà họ đã sống” (ĐGH Phanxicô). Vào phút cuối cuộc đời, chính câu hỏi về đức ái sẽ làm sáng tỏ mọi thứ, và trong khi ngày đó đến thì đức ái biểu thị chất lượng cuộc sống hiện tại của chính con. Vào buổi chiều hôm nay, con làm một cử chỉ yêu mến đối với một người thân cận. Làm mới lại hiến lễ mỗi ngày của con.

🌷WITH JESUS DURING THE DAY🌷

Make a break in the day to pray before starting over. How much have you loved today? What have your gestures transmitted? “The spiritual height of a human life is marked by love, which is the criterion for the final decision on the positive or negative assessment of a human life” (Pope Francis). At the end of life the question of love will define everything, while that day comes love defines the quality of your life. On this afternoon, make a gesture of love for a close person. Renew your daily offering.

— ∞  +  ∞ —

🌙CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌙

Con tạm gác lại những hoạt động cuối ngày này. Con để cho tâm hồn mình tĩnh lặng và bình tâm lại. Hiện tại con thế nào? Con muốn tạ ơn vì điều gì mà con đã trải nghiệm trong ngày hôm nay? Con nhớ lại thái độ của mình trong ngày và nhận ra khoảnh khắc mà con đã gieo mầm bình an, nhân từ, tích cực, những khoảnh khắc mà con đã biết trân trọng tha nhân. Con cảm thấy thế nào trong từng khoảnh khắc đó? Con biết ơn vì những khoảnh khắc đó đã giúp con trở nên khí cụ của bình an và đưa ra quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

🌙WITH JESUS IN THE NIGHT🌙

Get away from activities to close the day. Regain stillness and calm. How are you doing right now? What do you want to be thankful for, for what you have experienced? Remember your attitudes throughout the day and discover the moments in which you have sown peace, that you were benevolent, positive, the moments in which you valued the other. How did you feel in those moments? Be grateful for the moments in which you have been an instrument of peace, and make your resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *