Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

 

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 23/05/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới với cơ hội để làm chứng cho tình yêu thương của Chúa Kitô! Chúa Cha đã phán trong Tin Mừng rằng: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.” (Ga 15,27). Con làm chứng không chỉ bởi lời nói, nhưng trên hết là với những hành động và cử chỉ cụ thể. Thực tế thì hành động gây tiếng vang lớn hơn so với lời nói. Con suy ngẫm về những ngày đã qua và làm sao con có thể dâng những cử chỉ và hành động lên Chúa Cha, hết lòng phục vụ Người. Trong tâm tình này, con xin dâng ngày sống hiệp cùng Mẹ Maria, để cầu nguyện cho sự chuẩn bị Ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 tại Lisbon. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

A new day begins and with it a new opportunity to bear witness to the love of Christ! The Lord says in the Gospel: “And you also will bear witness, because you have been with me from the beginning” (Jn 15:27). We bear witness not only with words, but above all with concrete actions and gestures. In fact, actions resonate much louder than our words. I think of the day before me and how I can offer my gestures and actions to Christ, putting them wholeheartedly at his service. With this attitude, I offer the day, in union with Mary, for the preparation of the World Youth Day 2023 in Lisbon. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Phúc cho an than khóc, vì họ sẽ được ủi an. “Ước gì luôn có một cộng đoàn Kitô hữu ở bên một bạn trẻ đang đau khổ, cộng đoàn biết làm cho lời hứa ấy thành hiện thực bằng những cử chỉ, bằng sự bảo bọc và những trợ giúp cụ thể. (ĐTC Phanxicô, Tông huấn Chúa Ki-tô đang sống). Chiều hôm nay, con suy ngẫm về một người đang cần đến cử chỉ tốt lành, một cái ôm hoặc một sự giúp đỡ thực tế. Người này là ai? Là chính con hay hay là một người con quen biết? Con có thể làm gì để biểu lộ trong cuộc sống của mình sự tốt lành như ĐTC bày tỏ?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

‘Happy are those who mourn, for they will be comforted.’ May there always be, together with a suffering young person, a Christian community that can make those words with gestures, embraces, and concrete help! (Pope Francis, Christus vivit). This afternoon, I am thinking of someone who needs an act of kindness, a hug, or a specific form of help. Who is this person? Am I that person or is it someone I know? What can I do to embody in my life the well-being expressed by the Pope?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì một ngày sống đang dần kết thúc. Con cảm nhận cách mình bắt đầu và kết thúc một ngày. Con đã sống với thái độ dâng hiến và sẵn sàng với Chúa Cha hay chưa? Con có biểu lộ ý chỉ mà ĐTC Phanxicô đã trao phó cho Mạng lưới Cầu Nguyện được chăng? Liệu rằng con đã hiến dâng cuộc sống và các hoạt động của mình cho Chúa hay chưa? Con nhìn lại cách mình phục vụ và quyết tâm trưởng thành trong sự sẵn sàng cho sứ mạng của Chúa Giê-su. Kính mừng Maria,…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Give thanks for the day that ends. Be aware of how you started and how you are ending the day. Have you lived in an attitude of offering and availability to the Father? Can you make manifest the intention that Pope Francis entrusts to the Prayer Network? Do you offer your life and your activities to the Lord? Review your way of living your service and identify a reslution to grow in availability to the mission of Jesus. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *