Tông Đồ Cầu Nguyện, 14.2.2019, Ngày Lễ Tình Nhân

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-02, CẦU NGUYỆN ĐỂ CÓ TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, là Chúa của sự sống và tình yêu, xin giúp con hôm nay được sống trong tình yêu của Cha và noi theo mẫu gương của Ngài. Con xin dâng ngày hôm nay cho Cha cùng hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria …

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, Lord of Life and Love, help me today to live well in your love, following closely your example. I offer this day to you, for the intentions of the Holy Father for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Khi chúng ta thú nhận tội lỗi của bản thân cùng với sự khiêm nhường và chân thành, chúng ta được tha thứ, được đoàn tụ với Thiên Chúa và anh chị em chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, qua Bí Tích Hòa Giải của Ngài, xin chữa lành tâm hồn con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“When we confess our sins with humility and sincerity, we receive forgiveness and are reunited with God and our brothers and sisters.” (Pope Francis) Heal my heart, Lord, through your sacrament of forgiveness.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, khi màn đêm đã dần bao phủ, con mệt mỏi và mong được ở gần Ngài. Xin mở rộng trái tim con để con có thể đón nhận hết những người mà Chúa đặt cạnh con, đặc biệt là những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Kính Mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the night sky rises, I am tired, and eager of your closeness, Lord. Open my heart that I may welcome unreservedly those whom you put next to me, especially the poorest and most vulnerable. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Kiểm tra tương tự

Khoa học có thể giải thích mọi khía cạnh của cầu nguyện không? 

Trong khi khoa học có thể giải thích nhiều bí ẩn của vũ trụ thì …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự gần gũi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *