Tong Do Cau Nguyen, 18.12.2018, click to pray

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-12
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, con ngắm nhìn Cha khi bắt đầu ngày hôm nay. Xin Cha giúp con trở nên sẵn sàng hơn cho sứ vụ của Cha và bước lại gần Cha hơn trên Đường của Con Tim. Con dâng ngày hôm nay để hiệp thông cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, I look to you at the beginning of this day. Help me to be more available to your mission and walk closely with you along the Way of the Heart. I offer this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
“Từng người lạ gõ cánh cửa của chúng ta đều là cơ hội để ta gỡ Chúa Giêsu Kitô.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, xin mở đôi mắt của con cho những ai gõ cửa nhà con ngày hôm nay.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“Every stranger that knocks at our door is an opportunity to meet Jesus Christ.” (Pope Francis) Open my eyes, Lord, to the person who knocks on my door today.
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào cuối ngày hôm nay, con giữ thinh lặng trước mặt Chúa và đặt niềm hy vọng của con vào Người. Xin giúp con biết sống cho người khác và trở nên nhân chứng đích thực cho tình yêu của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day, I remain silent before you and I place my hope in you. Help me to be an authentic witness of your love and live for other people. [Hail Mary]
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh sự …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lương thực …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *