Tông đồ Cầu nguyện, 30.10.2918, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-10

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha vì nhiều quà tặng mà Cha dành cho con hôm nay. Xin giúp con biết áp dụng Tin Mừng vào cuộc sống hàng ngày. Con xin dâng Cha mọi việc làm của con hôm nay để hiệp ý với Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ biết khơi dậy tính năng động nhiệt thành của mình và biết hiện diện giữa những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp cổ bé miệng. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I thank you for your many gifts. Help me to put into practice the words of the Gospel. I offer the works of my day, in union with Pope Francis, praying that consecrated religious men and women may bestir themselves, and be present among the poor, the marginalized, and those who have no voice. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chính vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô” (2Tx 2,14) Chúng ta hãy hân hoan vui mừng trong Nước Chúa và tìm kiếm để sống niềm vui đó ở đây trong lúc này. Chúng ta càng mở lòng đón nhận Lời Chúa thì Lời đó càng thấm sâu vào trong trái tim chúng ta và sẽ lan tỏa đến tha nhân. Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa, để giống như Ngài, chúng ta lan tỏa tình yêu đến với những người xung quanh mình.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“God has called us through the Gospel to possess the glory of our Lord Jesus Christ.” (2 Thessalonians 2:14). Let us delight in the Kingdom of God and seek to live it here and now. The more we open ourselves to the Word of God, the more it roots in our hearts and expands to others. Let us pray to the Lord that we, like him, will expand our love to those around us.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày cũ sắp trôi qua, con ngồi lại trong thinh lặng để xem xét lại một ngày sống. Đã khi nào con thấy Chúa hiện diện nơi con? Cuộc sống con cần phải sửa đổi ở điểm nào? Đến với con Chúa ơi, xin xoa dịu trái tim con cũng như giúp con biết đón nhận mọi điều tốt hay xấu sẽ đến với con trong cuộc đời này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, I pause in silence to consider all that transpired. Did I recognize your presence, Lord? What areas do I need to improve in my life? Come, Lord, heal my heart and help me to better react to whatever happens in my life. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Câu trả lời …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự lớn mạnh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *