Tông Đồ Cầu Nguyện, 31.1.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31-01

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày cuối Tháng Một này, con tiếp tục cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là xin cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ tại Châu Mỹ La Tinh biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin Mừng. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this last day of January, I continue to pray for the Holy Father’s intention for this month, that young people, especially in Latin America, follow the example of Mary and respond to the call of the Lord to communicate the joy of the Gospel to the world. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Một đức tin không làm ta băn khoăn là một đức tin đáng băn khoăn. Một đức tin không giúp ta lớn lên là một đức tin cần được giúp để lớn lên.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đến và giúp con bén rễ sâu hơn vào trong tình yêu của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“A faith that does not trouble us is a troubled faith. A faith that does not make us grow is a faith that needs to grow.” (Pope Francis) Come, Lord, and help me to grow deeper in love of you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con thật sự mỏi mệt sau một ngày dài làm việc, nhưng trước khi đi ngủ, con xin dâng tất cả những suy nghĩ, mọi công việc và những cuộc gặp gỡ của con trong ngày hôm nay cho Chúa, để xin Ngài thánh hóa tất cả, và xin ánh sáng nơi tình yêu Ngài làm sáng tỏ mọi sự. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con, xin đồng hành cùng con trong giấc ngủ đêm nay. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I am tired after a long day, but before falling asleep, I put before you, Lord, all my thoughts, my works, my meetings today, so that you can sanctify them and enlighten them with the light of your love. Mary, Mother of us all, accompany me as I fall asleep tonight. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Giá trị của …

Ngồi nhìn lại quãng đời qua

Ngồi nhìn lại quãng đời qua, ngay từ thuở bé, tôi đã thấy rất nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *