Tông Đồ Cầu Nguyện, 8-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin cảm tạ Cha vì đã ban cho con cuộc sống này. Dù đời chẳng luôn dễ dàng và vui tươi, nhưng nhờ Thần Khí Cha ban tặng, mà cuộc sống này tràn đầy ý nghĩa. Xin giúp con hoàn thành tốt các việc bổn phận. Xin cho con nhận ra niềm vui trong những việc con làm, và mang niềm vui ấy đến cho mọi người chung quanh con. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, con xin dâng Cha ngày sống, trọn bản thân và mọi sự con có, để cầu nguyện cho Hội Thánh và những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I thank you for my life. Life is not always easy and cheerful but with the help of the Holy Spirit that you sent us, it is full of meaning. Help me to work well and to fulfill the tasks that are expected of me. May I also bring joy to all that I do and fill others with that joy. Through the intercession of Mary, I offer you my day and all that I am and have, for the Church and for the Pope’s intentions this month. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.” (Ga 16, 7b-8). Ôi, Chúa Giêsu yêu thương chúng ta biết nhường nào. Ngài đã hoàn tất sứ vụ của mình, đã trở về cùng Chúa Cha, nhưng Ngài chẳng nỡ để chúng ta bơ vơ. Ngài đã gửi Chúa Thánh Thần đến để nâng đỡ chúng ta và diệt trừ cái ác trên trần gian này. XIn Chúa Thánh Thần luôn dẫn dắt chúng ta trong mọi điều chúng ta làm.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“For if I do not go, the Advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes he will convict the world in regard to sin and righteousness and condemnation.” (John 16:7b-8) How Jesus loves us! He accomplished his mission, returned to the Father, but did not leave us alone. He sent us the Holy Spirit to help us and defeat the evil in the world. May the Holy Spirit always inspire us in everything that we do.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì một ngày đã trôi qua. Hôm nay, con có nói hành nói xấu người khác khi tiết lộ những lỗi lầm của họ, điều mà chẳng cần ai phải biết không? Xin tha thứ cho con vì con đã nói những lời tổn thương người khác. Ước gì con chẳng bao giờ lỗi phạm điều này thêm lần nào nữa. Chúa ơi, xin giúp con chấn chỉnh lại đời sống của mình, biết nói những lời tốt đẹp về tha nhân, đề cao phẩm giá và bao dung cho những lỗi lầm của họ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I give you thanks, Lord, for this day that comes to an end. Did I speak ill of my neighbor, relating defects that no one needed to know? Forgive me for any harmful words that I spoke about another person. May I not repeat this type of speech. Help me, Lord to amend my life and speak well of others, highlighting their virtues and forgiving their faults. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hôm nay, chúng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sống với lòng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *