Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10-3, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10.3

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha từ bi nhân hậu, khởi đầu ngày mới hôm nay, con lặng lẽ ở lại trước Nhan Thánh Cha. Khi con tiếp tục cuộc hành trình trong mùa Chay thánh này, xin Cha giúp con đừng bao giờ quên Cha và không quên sự hiến tế mà Cha thực hiện vì con. Xin Chúa Thánh Thần mở rộng lòng con trước những thách đố của nhân loại. Con cũng xin cầu nguyện cách đặc biệt cho những ý nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I begin this day in silence before your face. As I continue in my Lenten journey, help me to never forget you and the sacrifice you made for me. May the Holy Spirit open my heart to the many challenges of humanity, especially the Pope’s monthly intentions, for which I now pray. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Sự hiện hữu của mỗi cá nhân đều gắn liền với sự hiện hữu của những người khác: cuộc sống không phải là thời gian để lướt qua nhau, nhưng là thời gian để tương tác hỗ trợ nhau.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin đến và ở lại với con, cùng hướng dẫn con trong các mối tương quan với tha nhân hôm nay.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Everyone’s existence is tied to that of others: life is not time merely passing by, life is about interactions.” (Pope Francis) Come dwell in my heart, Lord, and guide me in my interactions with others today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con đến bên Thánh Giá Ngài, và hồi tâm nhìn lại ngày sống của con. Hôm nay, con đã hi sinh vác thập giá mình ra sao? Con có nhìn nhận mọi sự như đến từ bàn tay quan phòng của Chúa không? Xin ở lại với con đêm nay và ban ơn để ngày mai con được sống dưới sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I take a moment to review this day, I come before your cross, O Lord. How well did I bear the cross of suffering today? Did I see all things as coming from your hand? Be with me this night and grant me the grace to live tomorrow propelled by your Holy Spirit. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Những cơn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *