Video của Đức Giáo Hoàng-Tông Đồ Cầu Nguyện

VỀ VIDEO CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG – TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN 

Thưa quý vị và anh chị em thân mến !

Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và anh chị em về Mạng Lưới Tông Đồ Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng, mục Video của Ngài đã có phiên bản tiếng Việt. Đây là ngôn ngữ thứ 10 của Video này. Hàng triệu người Việt sẽ có thể cầu nguyện với Ngài và tham gia vào Mạng Cầu Nguyện Toàn Cầu của vị cha chung qua : Twitter, facebook, instagram, và youtube.

We just launched the Pope’s video platform in Vietnamese. We had it on Twitter, Youtube, instagram and facebook:

Twitter @thepopevideovn:  https://twitter.com/thepopevideovn
Facebook https://www.facebook.com/thepopevideovn
Instagram: http://www.instagram.com/thepopevideovn
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjEQJWLUeHYyIF7A6e520Tg

Nhận thấy bản dịch Ý Cầu Nguyện Chung của tháng 8-2018 chưa được rõ lắm, nên chúng tôi xin sửa lại cho tốt hơn. 

Ý Cầu Nguyện Chung của Đức Giáo Hoàng, tháng 8-2018.  

Ý chung: Cầu cho gia đình là kho báu của nhân loại
Xin cho những quyết định có ảnh hưởng sâu rộng của các nhà kinh tế và chính trị giúp bảo vệ gia đình như một trong những kho báu của nhân loại.

Universal: The treasure of families
That any far-reaching decisions of economists and politicians may protect the family as one of the treasures of humanity. 

Phê-rô Danh, S.J. 

Kiểm tra tương tự

Trao cho người trẻ nhiều cơ hội

Phải thừa nhận rằng hiệp hành đã mở ra vô vàn cơ hội cho tất …

Giới thiệu Phút Hồi Tâm: “Từ Tro Bụi Đến Vinh Quang”

Mùa Chay là thời điểm Thiên Chúa dành tặng cho con cái của mình, trao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *