Gx. Thiên Thần: Mừng Bổn mạng Giáo khu Antôn

 

[youtube]http://youtu.be/SGAORhtBYeI[/youtube]

 

“Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho dân Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng là người cứu giúp những ai nghèo khổ, đó là thánh linh mục Antôn. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, cho chúng con biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô, để được nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo.” (Lời nguyện Nhập lễ, Lễ thánh Antôn Pađua).

Lời nguyện trên đây như ước nguyện của Cộng đoàn tham dự Phụng vụ tha thiết nguyện cầu cho Giáo khu Antôn – một trong bốn giáo khu thuộc Giáo xứ Thiên Thần – mỗi ngày được lớn mạnh trong đức tin, tình yêu thương và hiệp nhất nhờ việc tuân giữ và sống Lời Chúa.

Đầu Lễ, cha xứ, đại diện giáo xứ, chúc mừng giáo khu. Cha cám ơn tấm lòng của tất cả các thành viên trong Giáo khu đã nhiệt thành, hy sinh thời gian và dành “con tim” cho Giáo xứ, cách riêng cho cha xứ trong thời gian qua. Cha cũng ước mong tất cả mọi thành viên trong Giáo khu luôn nhiệt thành và thánh thiện như vị thánh Bổn mạng, để Giáo xứ cũng như Giáo hội phát triển không ngừng về đức tin cũng như luôn rao truyền luật yêu thương của Chúa, để nhờ đó, mọi người trở thành những người “lớn nhất trong nước trời.”

Bài giảng trong Thánh lễ, cha xứ tiếp tục nhấn mạnh đến tình yêu trong việc tuần giữ Lề luật của Thiên Chúa, cha khao khát mọi thành phần trong giáo xứ đặt Lề luật của Chúa trong trái tim của mình. Nhờ đó, việc giữ Luật không còn là một gánh nặng, hay là một sự sợ hãi, nhưng là vì tình yêu, nó làm cho chúng ta cảm nhận được “ách của Chúa thì êm ái, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng.” Để mỗi ngày Tình yêu của Chúa nơi mỗi người được lớn lên và lan tỏa khắp những nơi ta sống.

Trong Thánh Lễ, đại diện Giáo xứ cũng đã chúc mừng bổn mạng đến thầy Antôn. Giáo xứ cũng ước mong thầy luôn sống thánh thiện và nhiệt huyết như vị thánh bổn mạng của mình để thầy ngày càng thêm lửa tình yêu với Giêsu, nhờ đó, thầy cũng trao ban ngọn lửa đó cho giáo xứ, góp phần làm cho giáo xứ trở nên hiệp nhất và yêu thương hơn.

Tạ ơn Chúa vì bao ơn lành Chúa đã ban cho Giáo khu Antôn, nguyện chúc cho Giáo khu luôn luôn vững bước trong con đường thành thiện và nhiệt thành làm chứng cho Chúa qua đời sống thường nhật như chính thánh Bổn mạng của mình. Nhờ tinh thần hiệp nhất yêu thương của Giáo khu sẽ góp phần làm cho Giáo xứ ngày càng phát triển hơn trong đời sống đức tin, trong việc tuần giữ và sống Lời Chúa như bài Tin mừng ngày hôm nay: Còn ai tuân hành (Lề luật của Chúa) và dạy người khác làm như thế, thì sẽ được gọi là người lớn nhất trong Nước Trời. (x. Mt 5, 19)

Giáo xứ Thiên Thần

 

 

 

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 58

TTMY 58  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 56

TTMY 56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *