[Mến Yêu Hằng Ngày]: 14.9.2019, Lễ Suy Tôn Thánh Giá

 

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 7, 14-09-2019 (Ga 3,13-17)

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 

 SUY NIỆM

 1/ Chúa Giê-su đã đến để hợp nhất đất với trời và nâng đỡ những người ở trần gian lên với vinh quang của Người.

Chúa Giê su đã dùng hình ảnh ông Môsê giương cao con rắn đồng trong sa mạc nhằm cứu thoát dân chúng khỏi sự chết, để “báo trước” cái chết sắp xảy đến với chính Người; lúc đó, Người sẽ “bị treo” trên cây thập tự ở đồi Canvê. Nhưng không giống như hình ảnh con rắn đồng được giương cao nơi hoang địa, cái chết đau thương của Đức Giêsu trên thập tự biểu dương sức mạnh, mang lại chiến thắng huy hoàng, cứu thoát chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi và án phạt đời đời.

Chúa Giêsu đã gánh lấy mọi tội lỗi trần gian và mang lên thập giá, để sự Phục Sinh của Người đem lại cho chúng ta một đời sống mới dồi dào ân sủng trong Chúa Thánh Thần. Nhờ vậy, ta được tái sinh và được đón nhận làm con Thiên Chúa, cùng chung hưởng niềm vui với Người.

2/ Bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta

Không có bằng chứng nào về tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta to lớn hơn cho bằng việc Chúa Cha sai chính Con Một yêu dấu của Ngài đến thế gian trở nên một với chúng ta trong bản tính loài người, để giải thoát chúng ta khỏi sự bạo tàn, kéo chúng ta thoát khỏi nô lệ của tội lỗi và bóng đêm của sự chết.

Sự hy sinh của Đức Giê-su là hành động của tình yêu cho đi không mong được đáp trả, Chúa Giê-su hoàn toàn hiến mạng sống mình vì lòng vâng phục thánh ý Chúa Cha và để cứu lấy phần rỗi linh hồn của chúng ta. Sự hy sinh của Người trên thập giá vừa là lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa, vừa là lễ tế đền tội cho thế gian.

Thánh Gioan tông đồ nói cho chúng ta biết tình yêu Thiên Chúa không có giới hạn bởi tình yêu đó không có biên giới và bao bọc hết mọi loài thọ tạo (Ga 3,16). Tình yêu không giới hạn của Ngài không chỉ dành riêng cho một quốc gia đơn lẻ hay cho nhóm người được chọn lựa. Tình yêu của Ngài không biên giới bởi vì nó ôm trọn lấy cả thế gian và từng cá nhân “được tạo dựng giống hình ảnh Ngài”. Thiên Chúa là người cha yêu thương chúng ta vô bờ, Ngài sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi những đứa con đi lạc trở về nhà với Ngài. Thánh Âu tinh đã nói: “Thiên Chúa yêu từng người chúng ta như thể chỉ có một mình ta để Ngài yêu mà thôi.”

3/ Tình yêu Thiên Chúa được bén rễ trong sự thật và lòng thương xót

Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tự do để chọn lựa. Chúng ta có quyền yêu bóng tối của tội lỗi và hoài nghi, hoặc chúng ta có thể yêu thích ánh sáng của sự thật và lòng thương xót. Nếu tình yêu của chúng ta được soi sáng bởi sự thật và lòng thương xót, chắc hẳn chúng ta sẽ được dẫn đến sự lựa chọn là Thiên Chúa và yêu mến Người trên hết mọi sự. Những gì chúng ta thể hiện qua niềm yêu thích sẽ cho thấy những chọn lựa của chúng ta.

Bạn có yêu mến Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối tốt lành trên hết mọi sự không? Bạn có tìm kiếm Thiên Chúa để đặt Ngài trên tất cả: tư tưởng, bận tâm, chọn lựa và hành động của bạn không?

4/ Thiên Chúa đặt để nơi chúng ta sự tự do để yêu và phục vụ tha nhân

“Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Bạn có để cho tình yêu của Thiên Chúa thanh tẩy tâm hồn bạn và cách bạn đối xử với người khác không? Bạn có để cho tình yêu ấy biến đổi tâm trí và lối suy nghĩ áp đặt lên người khác của bạn hay không? Bạn có để cho tình yêu Thiên Chúa chinh phục mọi đam mê phóng túng, nghiện ngập khiến bạn rơi vào vòng xoáy của tội lỗi không?

Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta bảy ân sủng thiêng liêng của Người: khôn ngoan, hiểu biết, lo liệu, sức mạnh, thông minh, đạo đức và lòng kính sợ Thiên Chúa, để chúng ta có thể sống như Chúa đã sống, biết phục vụ tha nhân và có lòng thương xót như Ngài. Bạn có khao khát “sự sống mới” trong Thần Khí không?

Lạy Cha đầy tình thương, nhờ cái chết đau thương của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô đã mang lại sự sống đời đời cho chúng con. Xin lấp đầy chúng con bằng Thần Khí Cha, để chúng con có thể bước đi trong tự do và hân hoan như một người thừa kế gia nghiệp đời đời của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

————-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep14.htm

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *