[Mở lòng]-Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV mùa Chay

Ngày thứ bảy hôm nay, chúng ta dành thời gian để đến chiêm ngắm Chúa Thánh Thể. Giây phút chầu và chiêm ngắm Thánh Thể là giây phút chúng ta tuyên xưng niềm tin, chúng ta công nhận Chúa Giê-su là Chúa của chúng ta, là thân cây nho mà chúng ta là những cành nho cần bám vào, nếu chúng ta muốn có sự sống đích thực và dồi dào.

Hôm nay, vào giờ cầu nguyện, trước tôn nhan Chúa Thánh Thể, chúng ta có những bước sau:

–         Với tất cả tâm tình, chúng ta cùng bái gối thờ lạy Chúa và làm dấu Thánh Giá.

–         Quỳ xuống chúng ta nhẹ nhàng thở ra hít vào một vài lần.

–         Hướng nhìn lên Chúa trong thinh lặng và dâng Chúa một lời nguyện đơn sơ.

–         Sau đó chúng ta hướng nhìn lên Chúa Giê-su thánh thể, và mường tượng Chúa Thánh Thể đang ôm hôn chúng ta. Vì thế trong nụ hôn của Ngài, chúng ta dâng lên Ngài tâm tình của chúng ta, bằng cách chúng ta nhắc lại lời cầu nguyện sau. Nếu chúng ta thấy được đánh động bởi lời cầu xin nào trong lời cầu nguyện đó, thì chúng ta dừng lại và nghiền ngẫm lời cầu xin đó trong tương quan thân tình với Chúa Giê-su.

“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

xin cho con theo Chúa trong suốt cuộc đời của con,

xin cho con được gắn liền với Chúa mãi mãi,

xin cho trái tim con tìm gặp được trái tim Chúa,

xin cho trái tim con được ở trong trái tim Chúa.

Để nhờ đó, con được thuộc về Chúa và Chúa thuộc về con”.

 

–     Kết thúc chúng ta tâm tình với Chúa Giê-su và đọc lên lời kinh Lạy Cha.

 

Kiểm tra tương tự

Nghệ thuật và Đức tin: Tuần 5 Mùa Chay năm A

Xem video tiếng Anh tại Cái chết đe dọa sự sống trong câu chuyện về …

Những biến cố truyền tin trong đời tôi

  Có thể nói, biến cố Thiên thần Gabriel truyền tin cho Mẹ Maria là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *