Trang chủ / Tag lưu trữ: Nguyễn Ngọc Thế

Tag lưu trữ: Nguyễn Ngọc Thế

[Mở lòng]-Chúa Nhật V mùa Chay

“Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su.” Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa …

Xem tiếp »

[Mở lòng]-Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV mùa Chay

Ngày thứ bảy hôm nay, chúng ta dành thời gian để đến chiêm ngắm Chúa Thánh Thể. Giây phút chầu và chiêm ngắm Thánh Thể là giây phút chúng ta tuyên xưng niềm tin, chúng ta công nhận Chúa Giê-su là Chúa của chúng ta, là thân cây nho mà …

Xem tiếp »

[Mở lòng]-Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV mùa Chay

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi …

Xem tiếp »

[Mở lòng]-Thứ Năm sau Chúa Nhật IV mùa Chay

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy“(Ga 6,56). Ngày hôm qua, chúng ta đã cầu nguyện với phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúng ta cảm nghiệm rằng, chúng ta không chỉ đói lương thực nuôi sống thân …

Xem tiếp »

[Mở lòng]-Thứ Ba sau Chúa Nhật IV mùa Chay

  “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, …

Xem tiếp »

[Mở lòng]-Thứ Hai sau Chúa Nhật IV mùa Chay

“Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. Có một người phụ …

Xem tiếp »

[Mở lòng]-Thứ Bảy sau Chúa Nhật III mùa Chay

“Trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8, 39)  Hôm qua, chúng ta đã cầu nguyện về tình bạn …

Xem tiếp »

[Mở lòng]-Thứ Sáu sau Chúa Nhật III mùa Chay

“Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết ” (Ga 15,15). Những ngày qua, chúng ta …

Xem tiếp »

[Mở lòng]-Thứ Năm sau Chúa Nhật III mùa Chay

    “Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn …

Xem tiếp »

[Mở lòng]-Thứ Ba sau Chúa Nhật III mùa Chay

  „Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi! ” Lập tức, chứng phong hủi biến …

Xem tiếp »