Nhóm Bạn Đường Linh Thao Gặp Nhau Dâng Lễ

Sau một thời gian dài không gặp nhau trực tiếp, chỉ làm việc online, net-working, ngày 7.6.2020, nhóm Bạn Đường Linh Thao gặp nhau tại Trung Tâm Đắc Lộ, Dòng Tên, để lượng giá, tĩnh tâm, cầu nguyện, dâng lễ và chia sẻ thiêng liêng với nhau, cùng cầu nguyện cho sứ mạng Tông Đồ Cầu Nguyện ở Việt Nam. Có khoảng 60 bạn tham gia buổi gặp gỡ này. Được gặp lại nhau ai cũng vui mừng, làm mới lại đời sống qua cầu nguyện và lãnh nhận bí tích Giao Hòa. Có cha Cao Siêu S.J. và cha Danh S.J. giúp các bạn trẻ lãnh nhận bí tích này.

Nhóm Bạn Đường Linh Thao được thành lập sau khóa Linh thao tháng 7.2017, cùng với cha Phê-rô Danh, nhóm đang thực hiện chương trình Tông Đồ Cầu Nguyện tại Việt Nam. Nhóm làm việc hằng ngày để chuyển tới giáo dân lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Nhóm gồm có team dịch thuật, team hình ảnh, team biên tập và team leader, hằng ngày chuyển dịch Click To Pray sang Tiếng Việt, cùng Mục Mến Yêu Hằng Ngày, đăng trên các trang web, facebook, Zalo để giúp dân Chúa cầu nguyện với các ý nguyện của Đức Giáo Hoàng.

Tông đồ Cầu nguyện là “Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu Của Đức Thánh Cha, phục vụ sứ mạng của Hội thánh và công bình Nước Trời,” có từ năm 1844 ở Pháp, và nay được Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô canh tân, biến thành sứ mạng trực thuộc Tòa Thánh. Trong nội quy của Tông Đồ Cầu Nguyện có viết: “Trên hết, hình thức Tông Đồ Cầu Nguyện mới sẽ nhắm đến việc nên giống Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ nỗ lực để tạo ra một mạng lưới cầu nguyện có thể giúp chúng ta đặt Chúa Kitô làm trung tâm của đời sống và sống với Ngài bằng một tình bạn thân thiết. Chúng ta sẽ là những tông đồ, những người được mời gọi để cộng tác với Ngài, sẵn sàng cho sứ mạng yêu thương nhân danh anh chị em của chúng ta.”

Về căn bản, Tông Đồ Cầu Nguyện là một đường lối chuẩn bị bản thân chúng ta trở nên ứng trực ở chiều sâu nội tâm cho sứ mạng của Chúa Kitô.

  1. Làm Thế Nào Cá Nhân Tôi Có Thể Sống Đường Lối Tông Đồ Cầu Nguyện?

Những thực hành thiêng liêng của Tông Đồ Cầu Nguyện đã biến đổi và thích ứng rất đa dạng trong gần 170 năm qua. Ngày nay, trong việc “sáng tạo cách trung thành” với đặc sủng ban đầu của Tông Đồ Cầu Nguyện, chúng tôi đã xem xét kho tàng truyền thống và ước muốn đề nghị một vài cách thực hành cũ cũng như mới.

SỐNG BA THỜI KHẮC TRONG NGÀY: CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG GIÚP DÂNG NGÀY SỐNG CHO CHÚA CHA; CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY GIÚP TĨNH LẶNG VÀ Ở LẠI VỚI CHÚA, NHẬN RA SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGÀI, HẦU “lao tác với Người ban ngày và tỉnh thức với Người ban đêm” (thánh I-nhã, “Linh Thao”, số 93); VÀ CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI ĐỂ LÀM PHÚT HỒI TÂM, Cảm tạ Chúa về ngày sống với bao ơn lành và ự hỏi bản thân mình, tôi đã ứng trực cho sứ mạng của Chúa ra sao, cùng hướng tới ngày mai để sống tốt lành hơn.

  1. MỜI ANH CHỊ EM THAM GIA TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, BẰNG HAI CÁCH:

MỘT LÀ liên kết với một Văn phòng Quốc gia để nhận các bài cầu nguyện, làm các hoạt động mà chương trình sẽ đưa ra, để hiệp nhất với mạng lưới cầu nguyện chung này. Biểu tượng của sự hiệp nhất của tôi với mạng lưới cầu nguyện toàn cầu này sẽ là cầu nguyện hằng ngày theo  ý nguyện của Đức Thánh Cha, đặc biệt là vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng. Đây là một ngày truyền thống để tưởng nhớ mạc khải tình yêu của Thiên Chúa trên thập giá và tình yêu của Thánh Tâm Người dành cho nhân loại. Nếu có thể, vào ngày này Tôi sẽ tham dự Bí Tích Thánh Thể. Anh chị em muốn tham gia, xin gởi thông tin về cho ban phụ trách Tông Đồ Cầu Nguyện tại Việt Nam, theo địa chỉ dưới.

HAI LÀ : hằng ngày cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng, theo Click to Pray Tiếng Việt. Các bài này được đăng trên các trang web hằng ngày, như dongten.net …

Để đăng ký tham gia Tông Đồ Cầu Nguyện, Liên lạc và nhận bài:  

 

Biên tập: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Nhờ Linh Thao Sinh Viên, con tìm lại được người Cha con đã lãng quên…

  Ba thân mến!  Con vừa trở về phòng sau khi gặp gỡ vị đồng …

Tìm về với Chúa qua Linh Thao

  Cảm tạ Chúa đã đưa con đến với khoá Linh thao này, như một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *