Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-10-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 03/10/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Ngày cầu nguyện hàng tháng cho Thượng Hội Đồng. Trong buổi bình minh ngày mới, với tình yêu, con đặt mình trước thánh nhan, và dâng lên Cha hành trình của ngày mới này. Xin ban ân sủng để con có thể biểu lộ tình yêu của Cha cho những người mà con gặp, những người có thể đang chịu đau khổ hôm nay. Con để Lời Ngài vang vọng trong tim và hỏi con: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” (Lc 10,25-37). Chúa mời gọi con đảm nhận trách nhiệm trước những đau khổ và yếu đuối của nhân loại, vận động và hỗ trợ họ theo từng cách riêng, với lòng trắc ẩn, hãy ra khỏi mình để giải thoát, chữa lành và hàn gắn những thực tại vô nhân đạo nơi những người đang bị đóng đinh trên thế giới này. Lạy Cha…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Monthly Day of Prayer for the Synod In this new dawn I place myself in your Presence, Lord, and I offer to you, with love, the journey that I am beginning. I ask for the grace to be able to show your love through me to the strangers I come across who may be suffering. Your Word, Lord, resonates in my heart and asks “And who is my neighbor?” (Lk 10: 25-37). You invite me to assume responsibility in the face of human suffering and frailty, to mobilize and be supportive in an incomparable and unique way, with compassion, going out of myself to relieve, cure and heal the dehumanizing realities of the crucified of this world. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dành vài phút giữa ngày để nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa và để được Ngài bổ sức. ĐTC Phanxicô mời chúng ta “sống tinh thần Hiệp Hành này với bầu khí cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã tha thiết khẩn cầu Chúa Cha: “Để tất cả nên một” (Ga 17,21). Chúng ta được mời gọi đến với sự hiệp nhất, hiệp thông và tình huynh đệ được sinh ra từ cảm nhận rằng ta được ôm ấp bởi tình yêu thiêng liêng, một tình yêu độc nhất vô nhị.” Con có ý thức về lời mời gọi này để sống hiệp hành hơn mỗi ngày chưa? Con có vâng theo tác động của Chúa Thánh Thần không? Lạy Chúa, xin giúp con biết lắng nghe những thôi thúc của Chúa Thánh Thần. Trong tâm tình đó, con làm mới lại trái tim mình.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

I take a break in my day to find your meeting place, Lord, and renew my strength. Pope Francis invites us to “live this Synod in the spirit of the prayer that Jesus vehemently raised to the Father for his own: “May they all be one” (Jn 17:21). We are called to unity, to communion, to the fraternity that is born from feeling embraced by divine love, which is unique.” Am I aware of this call to live synodality more every day? Am I docile to the action of the Spirit of God? I reset my heart with this purpose in mind.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con tạ ơn vì một ngày nữa đã qua và xin Chúa soi sáng để con nhận ra những ân sủng và ơn lành mà Ngài đã tuôn đổ. Con đã theo Chúa Giê-su trong từng khoảnh khắc của hôm nay như thế nào? Có điều gì ngăn cản con theo bước Ngài không? Con có hướng đến những người có cùng đức tin với con không? Con có tìm thấy sự giúp đỡ từ những người xung quanh con không? Xin Chúa củng cố những mối liên kết giữa những người tin vào Ngài, để chúng con không nản lòng trước sự hiểu lầm của người khác khi chúng con tìm cách loan báo Tin Mừng. Xin phó thác mọi sự trong bàn tay yêu thương của Chúa và cầu nguyện cho một giáo hội hiệp nhất. Kính mừng Maria.…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Give thanks for the ending of another day and ask the Lord for light to discover the graces and gifts you have sown in. How well were you able to follow Jesus in the small moments today? What was the difficulty if there was any? Did you turn to those who share your faith? Did you find support in the community around you? Ask God to strengthen those links with those who believe in Jesus, so as not to be discouraged by the misunderstandings of others, when you seek to announce the gospel. Leave everything in his loving hands and pray for a synodal and welcoming church. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *