Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-10-2022TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 08/10/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con chạy đến trước nhan Cha trong ngày mới này, sẵn sàng lắng nghe lời Cha để khám phá kỳ công của Cha nơi con, và đường lối Cha đang dẫn dắt con bước theo. Đôi lúc, con muốn ngăn Ngài lại và điều chỉnh ý Ngài theo kế hoạch của con, đến nổi con áp đặt ý mình lên ý Cha, nhưng Cha mời gọi con trở về với điều thiết yếu nhất: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11, 27-28). Lạy Cha, xin ban cho con ơn được lắng nghe lời Ngài, để con được bước trên con đường của tự do đích thực, ngõ hầu góp phần xây dựng một Hội Thánh rộng mở cho mọi người. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Lord, here I am in this new day. I am ready to listen to you to discover your action within me and the path you want to lead me on. Sometimes I would like to hold You back and accommodate You to my schemes until I impose my ideas on you, but you bring me back to the essential: “Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it”. (Lk 11: 27-28). Lord, grant me the grace to listen to your word, to walk the paths of true freedom, which launches us to be a Church open to all. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

 

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Trong giây phút thinh lặng giữa ngày, con nhìn lại cách Chúa đã đến với con trong buổi sáng hôm nay. Nếu con sẵn sàng lắng nghe, theo thời gian, con sẽ có khả năng nhận ra bước đi và cách Chúa lao tác để biến đổi con từng chút một. “Hiệp hành được coi là chính lộ dành cho Hội Thánh, vốn được kêu gọi canh tân dưới tác động của Chúa Thánh Thần và nhờ lắng nghe Lời Chúa.” (Tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng 2021-2023) Con có nhận ra lời mời gọi này của Chúa không? Con bước theo con đường này trong đời sống thường nhật của mình như thế nào? Xin cho con để những chất vấn này lắng đọng trong lòng mình và tiếp tục ngày sống với một tinh thần đổi mới.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

In a moment of calm, I become aware of how the Lord has reached out to me already today. If I am willing to listen, over time I will be able to distinguish his step and his way of working to transform me little by little. “Synodality represents the main path for the Church, called to be renewed under the action of the Spirit and thanks to listening to the Word”. (Preparatory Document for the Synod (2021-2023)). Do I recognize this call from the Lord? How do I take this path in my ordinary life? Let these questions sit within your heart, and with a renewed spirit, continue your journey.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lúc cuối ngày, con tìm một nơi yên tĩnh để hồi tâm nhìn lại những gì mình đã trải qua, và dâng Chúa lời tạ ơn vì bao hồng ân Ngài đã thương ban. Con tập trung vào những khoảnh khắc mang lại cho con một ánh sáng mới, một sự hiểu biết mới, hoặc một cuộc gặp gỡ mới. Con suy tư về những người đã cho con một góc nhìn mới, hay một cảm nhận khác về thực tại cuộc sống. Họ đã mang đến cho con sứ điệp nào của Chúa? Viết xuống những gì con vừa khám phá được. Con có thể làm gì để bản thân ngày càng trở nên sẵn sàng và rộng mở hơn với Thần Khí biến đổi của Ngài? Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Find a quiet place to end your day, and bring all that you have experienced to the forefront of your heart and give thanks to God for the gifts given. Freeze and focus your attention onto those moments that have brought you a new light, a new understanding, or a fresh encounter. And reflect on any people that have given a new perspective or a different way of feeling and seeing reality. What news of God do they bring for you? Write down what you discover. What can you do to be more and more available and exposed to His Renewing Breath? Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …