Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-11-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 11/11/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới với lời tạ ơn Cha vì cuộc sống và những ơn lành mà Ngài trao ban. “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.” (Lc 17,26-37). Con đã quản lý thời gian, của cải vật chất và các mối quan hệ với tha nhân như thế nào? Điều gì đã ngăn cản con biết quên mình và sẻ chia những điều con có và chính thân con? Con ở lại cùng Chúa Giêsu và tâm tình với Người về những điều này, xin Ngài ban ân sủng để ngày sống của con như một lời cam kết với ý chỉ của ĐTC Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I start this new day giving thanks for my life and for all the blessings that God gives me. “Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses it will save it” (Lk 17: 26-37). How have I managed my time, my material goods, and the relationships I have with others? What is it that prevents me from giving myself to others and sharing what I am or what I have? I stay with Jesus talking through these things, and I ask for the grace to incarnate in my day a commitment to the challenge that Francis proposes to us this month. Our father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại đôi chút và suy ngẫm về những niềm vui con đã trải qua với thái độ biết ơn. Nếu con có lạc lối, xin Chúa chỉ dẫn đường lối cho con. Xin cho con biết tận dụng những không gian trống, đừng để cuộc sống của con ngừng chiếu sáng và ngừng trở thành món quà cho tha nhân. Trong tháng này, ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta nỗ lực để hỗ trợ các trẻ em chịu đau khổ: “Khi nói về trẻ em với nhân loại, không sự hy sinh nào của người lớn được coi là quá tốn kém hay quá lớn lao.” Con có thể làm gì cho các trẻ em từ chính nơi con sống?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Pause your day, and think back through all of the joys you have experienced in an attitude of gratefulness. If you have messed up, reset your path. Let there be no empty space, and do not allow your life to stop having light, and to stop to being a gift to others. Pope Francis this month invites us to give our efforts in favor of vulnerable children: “When it comes to the children who come into the world, no adult sacrifice will be considered too costly or too great.” What can you do for them from your place?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Một ngày sống của con đã khép lại, cũng là lúc con khám phá trong lời cầu nguyện những chuyển động của Chúa trong cuộc sống của mình. Con bước khỏi những điều đã diễn ra trong ngày và để chúng lắng đọng trong lòng. Ngày hôm nay con đã phục vụ tha nhân hết khả năng chưa? Hay con có thể làm dịu đi phần nào gánh nặng của họ không? Những lời động viên cũng là một dấu hiệu của sự phục vụ. Được làm việc và đồng hành với người khác mà không mong đợi sự hồi đáp và chỉ đáp lại yêu thương là một món quà đích thực. Con có nhận ra chính mình trong hành động yêu thương này chưa? Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết quan tâm tới mọi nhu cầu của tha nhân. Kính mừng Maria,…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

You have lived another day. It is time in this journey to discover in prayer the movements of God in your life. Take distance from the events of your day and let them breathe. Were you able to serve others today? Were you able to alleviate the burden of others? Gratuity is a sign of service. Working and accompanying others without expecting anything in return only for love is a true gift. Do you recognize yourself in this attitude? Ask the Lord for the help to be attentive to the needs of others. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Nhà cầu nguyện …

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng

  1.   Lược Sử “Ngày 27/3/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập Mạng Lưới Cầu …