Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-06-2022

 

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 18/06/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con cảm tạ Cha vì Cha đã ban tặng cho con một ngày mới tràn đầy ánh sáng và sự sống. “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?” (Mt, 6,26). Thiên Chúa cung cấp tất cả mọi thứ cho mỗi người chúng ta. Con xin dâng mọi hành động của mình hôm nay lên Chúa theo ý chỉ cầu nguyện của ĐGH trong tháng này dành cho các gia đình công giáo trên thế giới. Sáng danh Đức Chúa Cha…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Thank you for this new day of light and life. “Look at the birds of the air, they do not sow or reap or store in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not worth much more than they?” (Mt 6:26). God provides everything for each of us. I offer my actions of this day for the Pope’s intention for this month, for Christian families around the world. Glory Be

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Trong chân trời vô biên của tình yêu, có một nhân đức khác nổi bật, là điều thiết yếu trong kinh nghiệm Kitô giáo về hôn nhân và gia đình, nhưng phần nào đó đã bị lãng quên trong khoảng thời gian của các mối quan hệ chóng vánh và hời hợt: đó là sự ân cần”. (ĐGH, Amoris Laetitia §28). Con có thường tự hỏi bản thân mình về phẩm chất ân cần của mình không?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“On the horizon of love, essential in the Christian experience of marriage and the family, another virtue stands out, somewhat ignored in these times of frenetic and superficial relationships: tenderness.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §28) How often do I ask myself about the quality of my tenderness?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con trân quý một ngày sống mà con đã trải qua. Con ý thức cách mà con bắt đầu một ngày sống mới và cách mà con đã kết thúc ngày sống hôm nay. Con có thực sự sẵn sàng sống trong một thái độ hiến dâng và luôn chuẩn bị tâm hồn mình để được Cha sai đi không? Con có đặt trong hành động thường ngày của con ý chỉ cầu nguyện của ĐGH đã giao phó cho con trong mạng lưới cầu nguyện của Ngài không? Con có dâng hiến cuộc sống và hoạt động của con cho Chúa không? Con nhìn lại cách mà con sống trong việc phục vụ mạng lưới cầu nguyện và ghi lại một mục đích để phát triển trong sự sẵn sàng cho sứ mạng của Chúa Giêsu. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Appreciate the day that ends. I become aware of how I started the day and how I am ending it. Did I live in an attitude of offering and availability to the Father? Can I implement in my daily actions the intention that Pope Francis entrusts to his Worldwide Prayer Network? Do I offer life and activities to the Lord? I review my way of living at the service of the Pope’s Worldwide Prayer Network and take note of a purpose to grow in availability to the mission of Jesus. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con sẵn sàng bắt đầu ngày mới và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày mới bằng cách chiêm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *