Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-10-2022


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 25/10/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Buổi sáng hôm nay, con cảm nhận được sự hiện diện của Cha thật mạnh mẽ qua từng nhịp thở của con. Con cảm ơn Chúa Giê-su, lắng nghe lời Ngài dạy: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” (Lc 13,18-21) Con để cho tha nhân tìm sự ủi an nơi con không? Nhờ vào ân sủng Chúa, xin giúp con biết nuôi dưỡng tình cảm dành cho anh chị em mình. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

This morning, I become aware of the active presence of God in me through the rhythym of my breathing. I give thanks and listen to the words of Jesus. “What is the kingdom of God like? To what can I compare it? It is like a mustard seed that a person took and planted in the garden. When it was fully grown, it became a large bush and ‘the birds of the sky dwelt in its branches.” (Lk 13: 18-21). Do I let others find rest in me? I ask the Lord for the grace to let his love for others grow in me on this day. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại giữa ngày để cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho con. “Từ ngữ đầu tiên và lâu bền nhất trong đời sống đức tin của chúng ta chính là tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha. Đây là điều mà Ngài vẫn hằng luôn nói với chúng ta và cũng là điều mà chúng ta hiểu được qua tất cả những gì Ngài ban cho chúng ta hằng ngày: Ta yêu con. ‘Thiên Chúa là tình yêu’ (1 Ga 4,8). Đó là căn tính của Ngài. Và Chúa không thể không yêu ta. Ngài luôn luôn nhìn ta bằng tình yêu thương, bất kể cuộc đời chúng ta có thế nào đi chăng nữa, thậm chí ngay cả khi ta lạc xa Ngài bởi tội lỗi ta phạm.” (Bước 1, Đường Con Tim) Hôm nay, con đã cảm nhận tình yêu của Ngài như thế nào? Và con đã làm chứng cho Tình yêu đó ra sao? Con xin hiệp ý để cầu nguyện cho tình liên đới và huynh đệ trong Giáo hội.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

I make a stop in the day to confirm the Love of God that I have experienced in my actions. “The first and permanent Word in our faith is the eternal love of the Father. In his essence, ‘God is Love’, he cannot not love us. LOVE is the way God looks at us and always accompanies us, regardless of the course our lives have taken even though we have turned away from him because of sin” (step 1, CC). How have I experienced his love today? How have I given witness to that Love? I pray for a fraternal and supportive Church.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Cuối ngày, con tìm một góc yên tĩnh để suy ngẫm lại mọi thứ với lòng biết ơn. Xin Chúa Thánh Thần giúp con biết phân biệt đâu là Ánh Sáng và đâu là Bóng Tối. Hôm nay, những tình huống nào đã làm con cảm thấy buồn chán, nản lòng và thất vọng? Điều đó đã xảy ra với ai? Và con đã làm cho tha nhân cảm thấy như thế nào? Xin Chúa thương tha thứ những khi con đã để cái bóng của mình che lấp Ánh Sáng trong con, mà không để nó chiếu sáng những gì xung quanh con. Lạy Cha, con xin hoàn toàn phó thác chính con cho Cha, và đặt ra một quyết định mới cho ngày mai. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

At the end of the day, find a quiet corner to think back over everything gratefully. Invoke the Spirit to help you separate what was Light and what was shadow. What were the situations where you experienced sadness, discouragement, or disappointment? With who was this? How did you make the other feel? Ask for forgiveness for the moments when your shadow did not let the Light that is in you emerge and illuminate what was around you. Abandon yourself to God with confidence making a new resolution for tomorrow. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Nhà cầu nguyện …

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng

  1.   Lược Sử “Ngày 27/3/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập Mạng Lưới Cầu …