Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-07-2022

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 28/07/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con đón chào ngày mới và dâng lời tạ ơn lên Cha nhân lành vì sự hiện diện của rất nhiều anh chị em trên thế giới đang cống hiến bằng những nén bạc mà Cha trao ban để thông phần vào sứ mệnh phục vụ của Cha. “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.” (Mt 13,47) Chúa Cha kêu gọi chúng con và trông cậy vào mỗi người, ngay cả khi chúng con đang ở những chương cuối của cuộc đời với chút ít sức lực và có rất nhiều hạn chế. Như ĐGH Phanxicô nói, Chúa Cha hằng làm việc luôn để loại trừ văn hóa vứt bỏ và đề cao đặc sủng của những người cao niên. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Receive the new day, thank the Good Father for the presence of so many sisters and brothers in the world who work in his service, each contributing their own talent. “The kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which catches fish of all kinds” (Mt 13:47). The Lord calls us all and counts on everyone, even when we are at the end of life with less strength and more limitations. He works, as Francisco says, to eliminate the culture of discarding and to value the charisms of grandparents and the elderly”. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con nghỉ ngơi giữa ngày để gặp gỡ Chúa. Điều gì để lại dư âm trong con sáng nay? Con có đón nhận được sự đa dạng và trân trọng tài năng của anh chị em mình không? “Nhận thức được vai trò không thể thay thế này của người cao tuổi, Giáo hội trở thành nơi mà các thế hệ được mời gọi chia sẻ kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa, trong mối quan hệ tương quan trao đổi các ân phúc của Chúa Thánh Thần” (ĐTC Phanxicô). Giờ đây con tiếp tục ngày sống và xin Chúa cho con biết trân trọng tài năng và nhường chỗ cho tất cả anh chị em con tỏa sáng, không loại trừ bất kì ai, và đặc biệt chăm sóc người cao tuổi.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a moment to pause in your day. What things have resonated in your morning? Do you embrace diversity and value the talents of your siblings? “Aware of this irreplaceable role of the elderly, the Church becomes a place where generations are called to share God’s plan of love, in a relationship of mutual exchange of the gifts of the Holy Spirit” (Pope Francis). In the rest of the day, look at the gifts that others have to share and make room for it. Do not rule anyone out, and take special care with the elderly.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con tạ ơn Cha vì một ngày sống bình yên vừa khép lại. Con giữ thinh lặng và tìm lại an tĩnh trong tâm hồn. Ngày hôm nay con có nhận được ân huệ nào đặc biệt không? Con xin tạ ơn Cha vì điều đó. Tất cả tạo vật, bao gồm cả con đây, là biểu hiện Tình Yêu của Chúa. Trong suốt ngày sống hôm nay, con có ý thức được Tình Yêu đó không? Con có dừng lại để cảm nhận Tình Yêu đó không? Liệu con đã bộc lộ được Tình Yêu đang ngự trị trong con qua những cử chỉ ân cần, chào đón, niềm hân hoan, việc phục vụ và sự hài hước của mình chưa? Con viết ra những điều mình ngẫm suy và đưa ra quyết tâm để ngày mai tiếp tục lớn lên trong Tình yêu. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Give thanks to God for the day that ends. Quiet ideas and recover inner calm. Is there any special grace that you have received today? Thank God for it. All creation, including you, are an expression of God’s Love. Are you aware during the day of that Love? Do you stop to savor it? Do you express with gestures of kindness, welcome, joy, service and good humor the Love that inhabits you? Write down what you discover and make a resolution to grow in Love tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tránh xa tội …

Chúa Giêsu trong vòng dư luận

Đức Giêsu trong vòng dư luận. Ảnh: Pinterest.com Suy niệm Tin Mừng tuần vừa qua …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *