Tông đồ Cầu nguyện, 11.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha mến yêu, con bắt đầu ngày Chúa Nhật đầy ân sủng với tin mừng về sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, bởi vì điều đó giúp con nhận ra “cái chết” nhỏ bé của mình không phải là sự kết thúc mọi thứ, nhưng là nơi cuộc sống mới được sinh ra. Lạy Cha, con nài xin Cha, rằng trong suốt cả ngày, xin cho con lớn lên trong niềm hy vọng Cha sẽ dẫn dắt con sống trong mọi nghịch cảnh như một nơi con gặp gỡ Cha. Con xin dâng mọi biến cố trong ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của xung đột, mâu thuẫn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I begin this Sunday grateful for the good news of the Resurrection of Jesus, because it helps me to see in my little “deaths” not the end of something, but the place where a new life can be born. I beg you, Lord, that throughout the day I may grow in this feeling of hope that leads me to live every adversity as a place of encounter with you. I offer the events of this day for the intentions of Pope Francis that the language of love and dialogue may always prevail over the language of conflict. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: ‘Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Mc 12,43-44) Chúng ta đặt bao nhiêu yêu thương vào những cử chỉ của chính mình? Hãy làm tốt tất cả mọi thứ, đặt trái tim, ý chí và niềm vui của chúng ta trong từng hành động, tất cả mọi điều tốt lành chúng ta làm cho một ai khác thì chúng ta sẽ được nhận lại như vậy. Khi chúng ta trao ban những điều tốt nhất của mình cho người khác, là chúng ta đang dâng những điều ấy cho chính Chúa Giêsu.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“And he called his disciples to him, and said to them, ‘Truly, I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the treasury. For they all contributed out of their abundance; but she out of her poverty has put in everything she had, her whole living.’” (Mark 12:43-44) How much love do we put in our gestures? Let us do all things well, placing our heart, our will and our joy in every action, for every good thing we do returns to us. When we offer our best to others, we are offering the best to Jesus.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm dâng cao, con cảm tạ những ân sủng con đã nhận lãnh. Con nhìn lại những biến cố quan trọng trong ngày hôm nay. Trong các cuộc trò chuyện con đã làm như thế nào? Liệu con có sẵn sàng cho những ai cần đến con hay chưa? Có ai cần một lời xin lỗi từ con hay không? Lạy Chúa, xin Ngài hãy đến và chữa lành trái tim này và giúp con trở nên giống Chúa Kitô trong mọi hành động của con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the night sky rises, I thank you for the many graces I have received. I review the most important events of today. How were the conversations I had? Was I available to those who needed me? Does anyone need an apology from me? Come, Lord, heal my heart and help me to be more Christ-like in all my actions. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Những cơn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *