Tông đồ Cầu nguyện, 22.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày mới hôm nay, linh hồn con ca tụng Cha, là Đấng tạo dựng và là điểm tựa của đời con. Con xin dâng lên Cha những điều nhỏ bé là chính con, xin tín thác vào sự nhẫn nại và lòng thương xót của Cha để con có thể phát triển những khả năng của mình hầu trở nên một nhà truyền giáo về tình yêu của Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, at the beginning of this day my soul magnifies you, who are the creator and sustainer of all life. I offer you what little I am, trusting in your patience and mercy that I can grow in my ability to be a missionary of your love. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta hãy cùng nhau giải thoát Giáng Sinh khỏi sự tục hoá mà thế giới này đang phủ lên. Tinh thần Giáng Sinh đích thực là vẻ đẹp của việc chúng ta được Thiên Chúa yêu thương.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con sống đúng theo tinh thần của Giáng Sinh.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Let us free Christmas from the worldliness that has taken it hostage! The true spirit of Christmas is the beauty of being loved by God.” (Pope Francis) Help me, Lord, live out the true spirit of Christmas.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Như mảnh đất khô cằn mong chờ được tưới nước, nhân loại phải đấu tranh, hy vọng và lo lắng cho sự ra đời của Chúa, trong sự nhẫn nại và hân hoan như Đức Trinh Nữ Maria trước lời sứ thần truyền. Lạy Chúa, này chúng con xin đến gần Người, nguồn nước tinh khiết sẽ làm cho sa mạc nở hoa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the dry land waits for water so humanity struggles and hopes anxiously for your birth. With patience and joy, like the Virgin Mary at the angel’s announcement, we come to you, Lord, the source of pure water that makes the desert bloom. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu Phút Hồi Tâm: “Từ Tro Bụi Đến Vinh Quang”

Mùa Chay là thời điểm Thiên Chúa dành tặng cho con cái của mình, trao …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *