Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha hằng hữu, con cám ơn Cha đã cho con thêm một ngày sống để đón nhận những tình yêu Ngài dành cho con. Xin cho con luôn sẵn sàng với sứ vụ hôm nay và trở thành tấm gương tốt cho người khác. Con xin dâng ngày hôm nay, kết hợp với Đức Giáo Hoàng và Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Ngài, để cầu nguyện cho các tín hữu biết chu toàn sứ mạng chuyên biệt của họ, bằng việc sử dụng khả năng sáng tạo của mình để đương đầu với những thách đố của nhân loại ngày nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Eternal Father, I thank you for this day that allows me to increase my love of you. Help me to be more available today to your mission and to be a good example for others. I offer my day, uniting myself to Pope Francis and the Pope’s Worldwide Prayer Network, so that the lay faithful may fulfill their specific mission, by responding with creativity to the challenges that face the world today. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Những người không chống lại chúng ta thì vì chúng ta.” (Mc 9,40) Chúa mong muốn cõi lòng ta. Xin cho con luôn biết tìm kiếm cách kết hiệp với muôn người, cho dù không cùng tôn giáo, và luôn nỗ lực xây dựng những mối tương quan với những người con gặp gỡ.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“For whoever is not against us is for us.” (Mark 9:40) God desires our hearts. May I always seek to work with others, no matter what their creed may be, and strive to seek common ground with all those I encounter.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Cám ơn Ngài, lạy Chúa, vì một ngày vừa qua. Nhìn lại mình, con cảm thấy buồn và hối hận vì những lần nổi nóng, bực tức không cần thiết. Xin Chúa tha thứ cho con, xin lấp đầy trong con sự bình yên và để tình yêu Chúa thấm nhuần vào mọi hành động của con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for another day! Looking back, I feel sorrow and regret for any unnecessary outbursts of anger. Forgive me, Lord. Help me to be filled with your peace and to let your love permeate all my actions. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *