Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-3, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24.3

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, khi mặt trời lên, con chiêm niệm sự hiện diện của Cha trong đời sống của con. Xin Thần Khí Cha hướng dẫn giúp con cư xử với tha nhân bằng tình thương và lòng quảng đại. Con xin dâng lên Cha trọn con tim, linh hồn, sức lực và hết trí khôn con để cầu nguyện cho những ý chỉ hàng tháng của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, as the sun rises, I contemplate your presence in my life. May your Spirit guide me and lead me to treat others with generosity and love. I offer you my whole heart, my whole soul, my whole mind and my whole strength this day for the Pope’s monthly intentions. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Trong Tuần Thánh này, chúng ta hãy chăm chú ngước nhìn lên Chúa Giê-su, và xin Ngài ban ơn để chúng ta được hiểu rõ hơn mầu nhiệm tự hiến trên Thập Tự Giá của Ngài vì phần rỗi chúng ta.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, trong Tuần Thánh này, xin cho con theo dấu chân Ngài lên đồi Canvê, cùng cố gắng hi sinh thật nhiều để làm vơi bớt những đau khổ trong Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“During this Holy Week let us focus our gaze on Jesus and ask for the grace to better understand the mystery of his sacrifice for our sake.” (Pope Francis) May I follow you this week, Lord, and comfort you in your sorrow.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con dừng lại để hồi tâm lượng giá lương tâm mình. Liệu con có sử dụng thời gian, tài năng và tiền bạc của con cách quảng đại với tha nhân chưa? Con cần phải làm gì để trở nên quảng đại hơn? Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin Ngài đến và thương xót con. Xin ban ơn để ngày mai con sống kết hiệp với Thánh Tâm Ngài. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the night surpasses the day, I pause to examine my conscience. Was I generous with my time, talent and treasure? In what ways could I be more generous? Come, O Lord, and have mercy on me and grant me the grace tomorrow to live united to your heart. [Glory Be]

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Vẻ đẹp của lời cầu nguyện

“Cầu nguyện là thiết lập tình bạn với Chúa, bằng cách thường xuyên trò chuyện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *