Tông Đồ Cầu Nguyện, 30.3.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-03

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, hôm nay xin dạy cho con biết sống với trái tim hiền lành và khiêm nhường. Xin cho con học được nơi đời sống của Cha cách thức để hướng dẫn đời sống đạo của con. Con xin dâng lên Cha ngày sống này để cầu nguyện cho các cộng đoàn Kitô hữu cách riêng là những cộng đồng đang bị bách hại, cảm nhận được rằng Đức Ki-tô luôn gần gũi họ, và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, teach me today how to be meek and humble of heart. May I learn from your life how to lead a godly life, united to your will. I offer this day that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Tình yêu là vũ khí duy nhất không bị đẩy lùi, vì chỉ có tình yêu mới có đủ sức mạnh đập tan mọi thế lực của sự dữ.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin dạy con biết đem tình yêu đến cho mọi người như chính Ngài đã yêu thương chúng con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Love is the only invincible weapon, because it has the power to disarm the forces of evil.” (Pope Francis) Teach me, Lord, how to love others as you love me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc cuối ngày, con nhìn lại chặng đường mùa Chay con đã trải qua. Con đã cầu nguyện, ăn chay và bố thí cho người nghèo chưa? Xin ban ơn để con không lẩn tránh những việc làm đó, nhưng yêu mến chúng bởi những việc làm này giúp mở rộng trái tim cho tình yêu của Ngài. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I examine how this Lent has gone so far. Have I embraced prayer, fasting and almsgiving? May I not shun these practices, but embrace them, for they can widen my heart to your love. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *